Oude Enghweg 2
1217 JC Hilversum
www.stiphilversum.nl
Bestuursnummer
41493

Aantal scholen: 18:

  • - 18 basisonderwijs


De actuele oordelen worden niet meer direct getoond. Als er een oordeel is gegeven, vindt u dit terug in het inspectierapport. Op onze nieuwe Toezichtresultatensite staan alle actuele oordelen wel direct in beeld.

De meest recente rapporten vindt u onder Toezichthistorie.

Rechtmatigheidsonderzoek en sancties

De inspectie controleert of instellingen en besturen zich houden aan de (financiële) voorschriften en brengt daar zonodig rapporten over uit. Deze vindt u onder het kopje ‘Toezichthistorie’. De inspectie heeft de bevoegdheid om een bevoegd gezag een sanctie op te leggen. Hieronder ziet u of wij dit bevoegd gezag een sanctie hebben opgelegd.

Toezichthistorie

Geen resultaten aanwezig

Basisonderwijs

Basisschool Jan van Rijckenborgh, Hilversum 1222 SX

Algemeen bijzonder
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

Fabritiusschool voor openb. basisonderwijs, Hilversum 1213 CT

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

Goudenregenschool, Hilversum 1214 NC

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

Basisschool Elckerlyc, Hilversum 1215 EG

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

Basisschool Dr.Ir.C. Lely, Hilversum 1222 VC

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

Basisschool De Dubbeldekker, Hilversum 1212 AL

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

Violenschool, Hilversum 1214 CJ

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

Sterrenschool Hilversum, Hilversum 1222 TJ

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

Basisschool Lorentz, Hilversum 1223 MP

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

De Gooise Daltonschool, Hilversum 1218 GZ

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

De Windkanter, Hilversum 1212 AL

Overige
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

Villa Vrolik IKC, Hilversum 1223 MP

Overige
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

Fabritiusschool, Hilversum 1214 EC

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

Goudenregenschool, locatie Kerkelanden, Hilversum 1216 LD

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

Vondelschool, Hilversum 1217 PZ

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

Basisschool De Dubbeldekker COBO, Hilversum 1212 AL

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

IPS Hilversum Violenschool, Hilversum 1213 BH

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

IPS Hilversum Violenschool, Hilversum 1213 BK

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs