Karnemelksloot 110
2806 BJ Gouda
www.stichtingklasse.nl
Bestuursnummer
41527

Aantal scholen: 18:

 • - 17 basisonderwijs
 • - 1 speciaal onderwijs

Kwaliteitszorg en ambitie

Goed
Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg
Het bestuur neemt maatregelen om zorg te dragen voor de kwaliteit en verbetert op basis daarvan het onderwijs.

Voldoende

Kwaliteitscultuur
Kwaliteitscultuur
Het bestuur richt zich op kwaliteitsverbetering en handelt transparant en integer.

Goed

Verantwoording en dialoog
Verantwoording en dialoog
Het bestuur legt intern en extern toegankelijk en betrouwbaar verantwoording af over doelen en resultaten en gaat het gesprek erover aan.

Voldoende

Dit bestuur voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen. Daarnaast realiseert het bestuur de eigen ambities op overtuigende wijze (eigen aspecten van kwaliteit).

Financieel beheer

Voldoende
Continuïteit
Continuïteit
Het bestuur is financieel gezond en kan op korte en langere termijn voldoen aan haar financiële verplichtingen.

Voldoende

Doelmatigheid
Doelmatigheid
Het bestuur maakt efficiënt en effectief gebruik van het overheidsgeld dat het krijgt om onderwijs te geven.

Geen oordeel

Rechtmatigheid
Rechtmatigheid
Het bestuur krijgt en besteedt overheidsgeld volgens de wettelijke regels.

Voldoende

Dit bestuur voldoet aan de eisen voor financiële continuïteit, doelmatigheid en rechtmatigheid.

Toezichthistorie

Basisonderwijs

Wereldwijs, Opvang Nieuwkomers in de Internationale Schakelgroepen, Gouda 2806 JM

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Voldoende

obs De Achtsprong, Woerden 3448 CH

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

obs 'Andersen', Woerden 3446 BS

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Openbare basisschool 't Vogelnest, Bodegraven 2411 KR

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

O.B.S. Dick Bruna, Waddinxveen 2743 GC

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

SBO het Avontuur, Gouda 2803 ER

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

OBS Wereldwijs, Gouda 2806 JM

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Openbare basisschool De Venen, Reeuwijk 2811 JE

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Goed

obs 'De Horizon', Harmelen 3481 VR

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Goed

basisschool Theo Thijssen, Waddinxveen 2741 HA

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

o.b.s.'t Palet, Gouda 2807 DC

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

openbare basisschool De Kas, Gouda 2802 VA

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

De Ontdekkingsreizigers, Gouda 2809 RB

Overige
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Rembrandt van Rijnschool, Woerden 3443 CR

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

OBS Het Schateiland, Gouda 2803 EX

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

OBS Jenaplanschool Het Vlot, Gouda 2804 ST

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Vindingrijk, Gouda 2805 DR

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Speciaal onderwijs

 • Goed
  Goed
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen. Daarnaast realiseert het bestuur of de school op overtuigende wijze de ambities (eigen aspecten van kwaliteit).
 • Voldoende of Basistoezicht
  Voldoende of Basistoezicht
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Voldoende voor nieuwe oordelen.
 • Onvoldoende of Zwak
  Onvoldoende of Zwak
  Het bestuur of de school voldoet niet aan de basiskwaliteit en dus niet aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Onvoldoende voor nieuwe oordelen.
 • Zeer zwak
  Zeer zwak
  De kwaliteit van het onderwijs op de school of opleiding vertoont ernstige tekortkomingen.
 • Geen oordeel
  Geen oordeel
  Voor dit onderdeel is geen oordeel gegeven.
 • Geen samenvattend oordeel
  Geen samenvattend oordeel
  Het bestuur is op onderliggende criteria wel beoordeeld, maar de inspectie geeft geen samenvattend oordeel.
 • Zonder actueel oordeel
  Zonder actueel oordeel
  Er is recentelijk geen oordeel gegeven over school, maar wel over het schoolbestuur. Bekijk de bestuurspagina van de school voor meer informatie.