Karnemelksloot 110
2806 BJ Gouda
www.stichtingklasse.nl
Bestuursnummer
41527

Aantal scholen: 17:

 • - 16 basisonderwijs
 • - 1 speciaal onderwijs

Financiële positie

Basistoezicht

De laatst beoordeelde financiële gegevens van het bestuur vormen voor de inspectie geen aanleiding het toezicht aan te passen. Het financieel basistoezicht van de inspectie heeft uitsluitend betrekking op de financiële continuïteit van het onderwijs, niet op de financiële rechtmatigheid en doelmatigheid van het onderwijs.

Rechtmatigheidsonderzoek en sancties

De inspectie controleert of instellingen en besturen zich houden aan de (financiële) voorschriften en brengt daar zonodig rapporten over uit. Deze vindt u onder het kopje ‘Toezichthistorie’. De inspectie heeft de bevoegdheid om een bevoegd gezag een sanctie op te leggen. Hieronder ziet u of wij dit bevoegd gezag een sanctie hebben opgelegd.

Toezichthistorie

Geen resultaten aanwezig

Basisonderwijs

Wereldwijs, Opvang Nieuwkomers in de Internationale Schakelgroepen, Gouda 2806 JM

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

obs De Achtsprong, Woerden 3448 CH

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

O.B.S. Dick Bruna, Waddinxveen 2743 GC

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

OBS Wereldwijs, Gouda 2806 JM

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

SBO het Avontuur, Gouda 2803 ER

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

obs 'Andersen', Woerden 3446 BS

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Openbare basisschool De Venen, Reeuwijk 2811 JE

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

obs 'De Horizon', Harmelen 3481 VR

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

o.b.s.'t Palet, Gouda 2807 DC

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

openbare basisschool De Kas, Gouda 2802 VA

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

basisschool Theo Thijssen, Waddinxveen 2741 HA

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Openbare basisschool 't Vogelnest, Bodegraven 2411 KR

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

OBS Het Schateiland, Gouda 2803 EX

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

OBS Jenaplanschool Het Vlot, Gouda 2804 ST

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Wethouder Luidensschool, Gouda 2805 DR

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Rembrandt van Rijnschool, Woerden 3443 CR

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Speciaal onderwijs

 • Goed
  Goed
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen. Daarnaast realiseert het bestuur of de school op overtuigende wijze de ambities (eigen aspecten van kwaliteit).
 • Voldoende of Basistoezicht
  Voldoende of Basistoezicht
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Voldoende voor nieuwe oordelen.
 • Onvoldoende of Zwak
  Onvoldoende of Zwak
  Het bestuur of de school voldoet niet aan de basiskwaliteit en dus niet aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Onvoldoende voor nieuwe oordelen.
 • Zeer zwak
  Zeer zwak
  De kwaliteit van het onderwijs op de school of opleiding vertoont ernstige tekortkomingen.
 • Geen oordeel
  Geen oordeel
  Voor dit onderdeel is geen oordeel gegeven.
 • Geen samenvattend oordeel
  Geen samenvattend oordeel
  Het bestuur is op onderliggende criteria wel beoordeeld, maar de inspectie geeft geen samenvattend oordeel.
 • Zonder actueel oordeel
  Zonder actueel oordeel
  Er is recentelijk geen oordeel gegeven over school, maar wel over het schoolbestuur. Bekijk de bestuurspagina van de school voor meer informatie.