Burg Van Lierplein 77
3134 ZB Vlaardingen
www.wijzer.nu
Bestuursnummer
41535

Aantal scholen: 13:

 • - 12 basisonderwijs
 • - 1 speciaal onderwijs

Kwaliteitszorg en ambitie

Geen samenvattend oordeel
Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg
Het bestuur neemt maatregelen om zorg te dragen voor de kwaliteit en verbetert op basis daarvan het onderwijs.

Onvoldoende

Kwaliteitscultuur
Kwaliteitscultuur
Het bestuur richt zich op kwaliteitsverbetering en handelt transparant en integer.

Voldoende

Verantwoording en dialoog
Verantwoording en dialoog
Het bestuur legt intern en extern toegankelijk en betrouwbaar verantwoording af over doelen en resultaten en gaat het gesprek erover aan.

Voldoende

Het bestuur is op onderliggende criteria wel beoordeeld, maar de inspectie geeft geen samenvattend oordeel.

Financieel beheer

Voldoende
Continuïteit
Continuïteit
Het bestuur is financieel gezond en kan op korte en langere termijn voldoen aan haar financiële verplichtingen.

Voldoende

Doelmatigheid
Doelmatigheid
Het bestuur maakt efficiënt en effectief gebruik van het overheidsgeld dat het krijgt om onderwijs te geven.

Geen oordeel

Rechtmatigheid
Rechtmatigheid
Het bestuur krijgt en besteedt overheidsgeld volgens de wettelijke regels.

Voldoende

Dit bestuur voldoet aan de eisen voor financiële continuïteit, doelmatigheid en rechtmatigheid.

Toezichthistorie

Basisonderwijs

De Westhoek, Maassluis 3145 SZ

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

O.b.s. Jan Ligthart, Vlaardingen 3135 JN

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

De Wereldwijzer, Vlaardingen 3132 EL

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

SBO Kameleon, Vlaardingen 3136 JJ

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Vlaardingse Dagschool Erasmus, Vlaardingen 3131 WN

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Prinses Christina, locatie Het Startpunt, Maassluis 3141 KS

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Voldoende

OBS Holy, locatie obs De Singel, Vlaardingen 3137 WD

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Neveninstroomproject de Globe, Vlaardingen 3134 NH

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

basisschool de Klinker, Vlaardingen 3134 NH

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

OBS Holy, locatie obs Klimop, Vlaardingen 3136 BK

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

OBS Holy, loc. Het Breinpaleis, Vlaardingen 3136 JN

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Prinses Christina, locatie Panta Rhei, Maassluis 3142 LC

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Voldoende

Speciaal onderwijs

 • Goed
  Goed
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen. Daarnaast realiseert het bestuur of de school op overtuigende wijze de ambities (eigen aspecten van kwaliteit).
 • Voldoende of Basistoezicht
  Voldoende of Basistoezicht
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Voldoende voor nieuwe oordelen.
 • Onvoldoende of Zwak
  Onvoldoende of Zwak
  Het bestuur of de school voldoet niet aan de basiskwaliteit en dus niet aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Onvoldoende voor nieuwe oordelen.
 • Zeer zwak
  Zeer zwak
  De kwaliteit van het onderwijs op de school of opleiding vertoont ernstige tekortkomingen.
 • Geen oordeel
  Geen oordeel
  Voor dit onderdeel is geen oordeel gegeven.
 • Geen samenvattend oordeel
  Geen samenvattend oordeel
  Het bestuur is op onderliggende criteria wel beoordeeld, maar de inspectie geeft geen samenvattend oordeel.
 • Zonder actueel oordeel
  Zonder actueel oordeel
  Er is recentelijk geen oordeel gegeven over school, maar wel over het schoolbestuur. Bekijk de bestuurspagina van de school voor meer informatie.