Prof Cleveringaplein 3
9901 AZ Appingedam
www.marenland.org
Bestuursnummer
41574

Aantal scholen: 22:

 • - 22 basisonderwijs

Financiële positie

Basistoezicht

De laatst beoordeelde financiële gegevens van het bestuur vormen voor de inspectie geen aanleiding het toezicht aan te passen. Het financieel basistoezicht van de inspectie heeft uitsluitend betrekking op de financiële continuïteit van het onderwijs, niet op de financiële rechtmatigheid en doelmatigheid van het onderwijs.

Rechtmatigheidsonderzoek en sancties

De inspectie controleert of instellingen en besturen zich houden aan de (financiële) voorschriften en brengt daar zonodig rapporten over uit. Deze vindt u onder het kopje ‘Toezichthistorie’. De inspectie heeft de bevoegdheid om een bevoegd gezag een sanctie op te leggen. Hieronder ziet u of wij dit bevoegd gezag een sanctie hebben opgelegd.

Toezichthistorie

Geen resultaten aanwezig

Basisonderwijs

o.b.s. De Wilster, Middelstum 9991 CH

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Kindcentrum Noord, Delfzijl 9933 KH

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

o.b.s. Jan Ligthart, Delfzijl 9934 EW

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

o.b.s. Tasveld, Delfzijl 9934 LN

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

o.b.s. Togtemaarschool, Bedum 9781 NR

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

o.b.s. Meedhuizen, Meedhuizen 9937 PB

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

o.b.s. De Garven, Delfzijl 9932 CR

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

o.b.s. Het Zigt, Delfzijl 9932 HZ

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

de Wirdumerklimmer, Loppersum 9919 HX

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

o.b.s. Abt Emo, Westeremden 9922 PM

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

o.b.s. Fiepko Coolman, Spijk Gn 9909 EB

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

o.b.s. Hiliglo, Holwierde 9905 RD

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

o.b.s. De Zandplaat, 't Zandt Gn 9915 PC

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

o.b.s. Jan Ligthartschool, Appingedam 9903 ET

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

o.b.s. De Huifkar, Ten Boer 9791 ER

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

o.b.s. De Huifkar Woltersum, Woltersum 9795 PC

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

o.b.s. Garmerwolde, Garmerwolde 9798 PG

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

o.b.s. De Munte, Woldendorp 9946 PM

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Basisschool De Vuurvlinder, Appingedam 9902 LB

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

o.b.s. Prinses Beatrix, Zeerijp 9914 PK

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

bs de Kronkelaar, Wagenborgen 9945 PC

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Schakelklassen Brede School Tuikwerd, Delfzijl 9932 CR

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht
 • Goed
  Goed
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen. Daarnaast realiseert het bestuur of de school op overtuigende wijze de ambities (eigen aspecten van kwaliteit).
 • Voldoende of Basistoezicht
  Voldoende of Basistoezicht
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Voldoende voor nieuwe oordelen.
 • Onvoldoende of Zwak
  Onvoldoende of Zwak
  Het bestuur of de school voldoet niet aan de basiskwaliteit en dus niet aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Onvoldoende voor nieuwe oordelen.
 • Zeer zwak
  Zeer zwak
  De kwaliteit van het onderwijs op de school of opleiding vertoont ernstige tekortkomingen.
 • Geen oordeel
  Geen oordeel
  Voor dit onderdeel is geen oordeel gegeven.
 • Geen samenvattend oordeel
  Geen samenvattend oordeel
  Het bestuur is op onderliggende criteria wel beoordeeld, maar de inspectie geeft geen samenvattend oordeel.
 • Zonder actueel oordeel
  Zonder actueel oordeel
  Er is recentelijk geen oordeel gegeven over school, maar wel over het schoolbestuur. Bekijk de bestuurspagina van de school voor meer informatie.