Burg Van Lierplein 59
3134 ZB Vlaardingen
www.osvs.nl
Bestuursnummer
41568

Aantal scholen: 8:

 • - 8 voortgezet onderwijs

Financiële positie

Basistoezicht

De laatst beoordeelde financiële gegevens van het bestuur vormen voor de inspectie geen aanleiding het toezicht aan te passen. Het financieel basistoezicht van de inspectie heeft uitsluitend betrekking op de financiële continuïteit van het onderwijs, niet op de financiële rechtmatigheid en doelmatigheid van het onderwijs.

Rechtmatigheidsonderzoek en sancties

De inspectie controleert of instellingen en besturen zich houden aan de (financiële) voorschriften en brengt daar zonodig rapporten over uit. Deze vindt u onder het kopje ‘Toezichthistorie’. De inspectie heeft de bevoegdheid om een bevoegd gezag een sanctie op te leggen. Hieronder ziet u of wij dit bevoegd gezag een sanctie hebben opgelegd.

Toezichthistorie

Geen resultaten aanwezig

Voortgezet onderwijs

Lyceum Schravenlant, Schiedam 3119 HA

Opleiding Status toezicht Acties
HAVO Basistoezicht
VWO Basistoezicht

Het Lyceum Vos, Vlaardingen 3136 EZ

Opleiding Status toezicht Acties
HAVO Basistoezicht
VWO Basistoezicht

Het College Vos, Vlaardingen 3132 JA

Opleiding Status toezicht Acties
VMBO B Basistoezicht
VMBO K Onvoldoende

Mavo Schravenlant XL voor mavo en vmbo, Schiedam 3118 LG

Opleiding Status toezicht Acties
VMBO K Basistoezicht
VMBO (G) T Basistoezicht

ProNovaCollege, Schiedam 3118 BB

Opleiding Status toezicht Acties
Praktijkonderwijs Basistoezicht

Stedelijk Gymnasium, Schiedam 3122 AM

Opleiding Status toezicht Acties
VWO Onvoldoende

De Mavo Vos, Vlaardingen 3136 ST

Opleiding Status toezicht Acties
VMBO (G) T Basistoezicht

De Internationale Vos, Schiedam 3122 JM

Opleiding Status toezicht Acties
VMBO B Geen oordeel
 • Goed
  Goed
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen. Daarnaast realiseert het bestuur of de school op overtuigende wijze de ambities (eigen aspecten van kwaliteit).
 • Voldoende of Basistoezicht
  Voldoende of Basistoezicht
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Voldoende voor nieuwe oordelen.
 • Onvoldoende of Zwak
  Onvoldoende of Zwak
  Het bestuur of de school voldoet niet aan de basiskwaliteit en dus niet aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Onvoldoende voor nieuwe oordelen.
 • Zeer zwak
  Zeer zwak
  De kwaliteit van het onderwijs op de school of opleiding vertoont ernstige tekortkomingen.
 • Geen oordeel
  Geen oordeel
  Voor dit onderdeel is geen oordeel gegeven.
 • Geen samenvattend oordeel
  Geen samenvattend oordeel
  Het bestuur is op onderliggende criteria wel beoordeeld, maar de inspectie geeft geen samenvattend oordeel.
 • Zonder actueel oordeel
  Zonder actueel oordeel
  Er is recentelijk geen oordeel gegeven over school, maar wel over het schoolbestuur. Bekijk de bestuurspagina van de school voor meer informatie.