Louis Bouwmeesterstraat 14
1065 KW Amsterdam
www.stwt.nl
Bestuursnummer
41579

Aantal scholen: 20:

 • - 20 basisonderwijs

Financiële positie

Basistoezicht

De laatst beoordeelde financiële gegevens van het bestuur vormen voor de inspectie geen aanleiding het toezicht aan te passen. Het financieel basistoezicht van de inspectie heeft uitsluitend betrekking op de financiële continuïteit van het onderwijs, niet op de financiële rechtmatigheid en doelmatigheid van het onderwijs.

Rechtmatigheidsonderzoek en sancties

De inspectie controleert of instellingen en besturen zich houden aan de (financiële) voorschriften en brengt daar zonodig rapporten over uit. Deze vindt u onder het kopje ‘Toezichthistorie’. De inspectie heeft de bevoegdheid om een bevoegd gezag een sanctie op te leggen. Hieronder ziet u of wij dit bevoegd gezag een sanctie hebben opgelegd.

Toezichthistorie

Basisonderwijs

Openbare Dalton Basisschool Louis Bouwmeester, Amsterdam 1065 KW

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

obs De Toekomst, Amsterdam 1062 AA

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Basisschool Goeman Borgesius, Amsterdam 1067 EZ

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

7e Montessorischool, Amsterdam 1058 EB

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Basisschool Pieter Jelles Troelstra, Amsterdam 1067 CG

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

SBO De Kans, Amsterdam 1064 NE

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

De Osdorpse Montessorischool, Amsterdam 1068 MR

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Voldoende

Openbare Daltonschool De Horizon, Amsterdam 1060 TZ

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Einsteinschool, Amsterdam 1066 BR

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Burgemeester De Vlugtschool, Amsterdam 1063 KX

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Basisschool Prof.Johan Huizinga, Amsterdam 1065 VT

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Basisschool De Punt, Amsterdam 1069 VP

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Openbare Basisschool De Globe, Amsterdam 1069 RK

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Openbare Basisschool De Vlaamse Reus, Amsterdam 1066 KK

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Basisschool Slootermeer, Amsterdam 1063 CW

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Taalschool De Vlugt, Amsterdam 1063 KX

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Geen oordeel

De Ontplooiing, Amsterdam 1062 AA

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Onvoldoende

Louis Bouwmeester, afdeling Nieuwkomers, Amsterdam 1065 KW

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Basisschool De Globe, Amsterdam 1069 HR

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Openbare Daltonschool De Horizon, Amsterdam 1060 NT

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht
 • Goed
  Goed
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen. Daarnaast realiseert het bestuur of de school op overtuigende wijze de ambities (eigen aspecten van kwaliteit).
 • Voldoende of Basistoezicht
  Voldoende of Basistoezicht
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Voldoende voor nieuwe oordelen.
 • Onvoldoende of Zwak
  Onvoldoende of Zwak
  Het bestuur of de school voldoet niet aan de basiskwaliteit en dus niet aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Onvoldoende voor nieuwe oordelen.
 • Zeer zwak
  Zeer zwak
  De kwaliteit van het onderwijs op de school of opleiding vertoont ernstige tekortkomingen.
 • Geen oordeel
  Geen oordeel
  Voor dit onderdeel is geen oordeel gegeven.
 • Geen samenvattend oordeel
  Geen samenvattend oordeel
  Het bestuur is op onderliggende criteria wel beoordeeld, maar de inspectie geeft geen samenvattend oordeel.
 • Zonder actueel oordeel
  Zonder actueel oordeel
  Er is recentelijk geen oordeel gegeven over school, maar wel over het schoolbestuur. Bekijk de bestuurspagina van de school voor meer informatie.