Louis Bouwmeesterstraat 14
1065 KW Amsterdam
www.stwt.nl
Bestuursnummer
41579

Aantal scholen: 20:

 • - 20 basisonderwijs

Kwaliteitszorg en ambitie

Geen samenvattend oordeel
Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg
Het bestuur neemt maatregelen om zorg te dragen voor de kwaliteit en verbetert op basis daarvan het onderwijs.

Voldoende

Kwaliteitscultuur
Kwaliteitscultuur
Het bestuur richt zich op kwaliteitsverbetering en handelt transparant en integer.

Goed

Verantwoording en dialoog
Verantwoording en dialoog
Het bestuur legt intern en extern toegankelijk en betrouwbaar verantwoording af over doelen en resultaten en gaat het gesprek erover aan.

Voldoende

Het bestuur is op onderliggende criteria wel beoordeeld, maar de inspectie geeft geen samenvattend oordeel.

Financieel beheer

Voldoende
Continuïteit
Continuïteit
Het bestuur is financieel gezond en kan op korte en langere termijn voldoen aan haar financiële verplichtingen.

Voldoende

Doelmatigheid
Doelmatigheid
Het bestuur maakt efficiënt en effectief gebruik van het overheidsgeld dat het krijgt om onderwijs te geven.

Geen oordeel

Rechtmatigheid
Rechtmatigheid
Het bestuur krijgt en besteedt overheidsgeld volgens de wettelijke regels.

Voldoende

Dit bestuur voldoet aan de eisen voor financiële continuïteit, doelmatigheid en rechtmatigheid.

Toezichthistorie

Basisonderwijs

Openbare Dalton Basisschool Louis Bouwmeester, Amsterdam 1065 KW

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

obs De Toekomst, Amsterdam 1062 AA

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Basisschool Goeman Borgesius, Amsterdam 1067 EZ

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

7e Montessorischool, Amsterdam 1058 EB

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Goed

Basisschool Pieter Jelles Troelstra, Amsterdam 1067 CG

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

SBO De Kans, Amsterdam 1064 NE

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Goed

De Osdorpse Montessorischool, Amsterdam 1068 MR

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Voldoende

Openbare Daltonschool De Horizon, Amsterdam 1060 TZ

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Burgemeester De Vlugtschool, Amsterdam 1063 KX

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Einsteinschool, Amsterdam 1066 BR

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Basisschool Prof.Johan Huizinga, Amsterdam 1065 VT

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Openbare Basisschool De Vlaamse Reus, Amsterdam 1066 KK

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Basisschool De Punt, Amsterdam 1069 VP

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Openbare Basisschool De Globe, Amsterdam 1069 RK

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Basisschool Slootermeer, Amsterdam 1063 CW

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Louis Bouwmeester, afdeling Nieuwkomers, Amsterdam 1065 KW

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Taalschool De Vlugt, Amsterdam 1063 KX

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

De Ontplooiing, Amsterdam 1062 AA

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Voldoende

Basisschool De Globe, Amsterdam 1069 HR

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Openbare Daltonschool De Horizon, Amsterdam 1060 NT

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel
 • Goed
  Goed
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen. Daarnaast realiseert het bestuur of de school op overtuigende wijze de ambities (eigen aspecten van kwaliteit).
 • Voldoende of Basistoezicht
  Voldoende of Basistoezicht
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Voldoende voor nieuwe oordelen.
 • Onvoldoende of Zwak
  Onvoldoende of Zwak
  Het bestuur of de school voldoet niet aan de basiskwaliteit en dus niet aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Onvoldoende voor nieuwe oordelen.
 • Zeer zwak
  Zeer zwak
  De kwaliteit van het onderwijs op de school of opleiding vertoont ernstige tekortkomingen.
 • Geen oordeel
  Geen oordeel
  Voor dit onderdeel is geen oordeel gegeven.
 • Geen samenvattend oordeel
  Geen samenvattend oordeel
  Het bestuur is op onderliggende criteria wel beoordeeld, maar de inspectie geeft geen samenvattend oordeel.
 • Zonder actueel oordeel
  Zonder actueel oordeel
  Er is recentelijk geen oordeel gegeven over school, maar wel over het schoolbestuur. Bekijk de bestuurspagina van de school voor meer informatie.