Lavendelstrook 16
8255 JE Swifterbant
www.epbs.nl
Bestuursnummer
20941

Aantal scholen: 1:

  • - 1 middelbaar beroepsonderwijs

Financiële positie

Geen oordeel

Voor dit onderdeel is geen oordeel gegeven.

Rechtmatigheidsonderzoek en sancties

De inspectie controleert of instellingen en besturen zich houden aan de (financiële) voorschriften en brengt daar zonodig rapporten over uit. Deze vindt u onder het kopje ‘Toezichthistorie’. De inspectie heeft de bevoegdheid om een bevoegd gezag een sanctie op te leggen. Hieronder ziet u of wij dit bevoegd gezag een sanctie hebben opgelegd.

Toezichthistorie

Geen resultaten aanwezig

Middelbaar beroepsonderwijs