Beverweerdlaan 3
6825 AE Arnhem
www.debasisfluvius.nl
Bestuursnummer
41645

Aantal scholen: 23:

 • - 23 basisonderwijs

Financiële positie

Basistoezicht

De laatst beoordeelde financiële gegevens van het bestuur vormen voor de inspectie geen aanleiding het toezicht aan te passen. Het financieel basistoezicht van de inspectie heeft uitsluitend betrekking op de financiële continuïteit van het onderwijs, niet op de financiële rechtmatigheid en doelmatigheid van het onderwijs.

Rechtmatigheidsonderzoek en sancties

De inspectie controleert of instellingen en besturen zich houden aan de (financiële) voorschriften en brengt daar zonodig rapporten over uit. Deze vindt u onder het kopje ‘Toezichthistorie’. De inspectie heeft de bevoegdheid om een bevoegd gezag een sanctie op te leggen. Hieronder ziet u of wij dit bevoegd gezag een sanctie hebben opgelegd.

Toezichthistorie

Geen resultaten aanwezig

Basisonderwijs

Basisschool Hugo de Groot, Arnhem 6828 TT

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Monchyschool loc. Lupine, Arnhem 6841 GD

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Het Mozaïek loc. Zwanebloem, Arnhem 6832 HG

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Goed

OBS Da Vinci Arnhem, Arnhem 6835 CD

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

IKC De Klimboom, Arnhem 6843 JM

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

De Lingelaar, Arnhem 6845 JE

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Voldoende

Basisschool Heijenoord, Arnhem 6813 ES

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Pieter Brueghelschool, locatie Bauerstraat, Arnhem 6813 KZ

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Basisschool Jan Ligthart, Arnhem 6821 CJ

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

De Boomhut, Arnhem 6824 LE

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

De Parkschool, Arnhem 6825 JA

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Basisschool De Witte Vlinder, Arnhem 6824 RC

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

De Expeditie, Arnhem 6844 GA

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

De Schatgraaf, Arnhem 6846 HR

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

KC De Werf, Arnhem 6826 HA

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

De Piramide, Arnhem 6835 HZ

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Lea Dasberg, Arnhem 6836 TV

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Rivers International School Arnhem, Arnhem 6846 RB

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Eersteopvangonderwijs POL Arnhem, Arnhem 6835 HZ

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Basisschool Heijenoord, Arnhem 6813 GE

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Het Mozaïek, loc. Eimerssingel, Arnhem 6834 CZ

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Goed

Het JongLeren, Arnhem 6846 XA

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

De Boomhut, locatie Julianalaan, Arnhem 6824 KG

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht
 • Goed
  Goed
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen. Daarnaast realiseert het bestuur of de school op overtuigende wijze de ambities (eigen aspecten van kwaliteit).
 • Voldoende of Basistoezicht
  Voldoende of Basistoezicht
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Voldoende voor nieuwe oordelen.
 • Onvoldoende of Zwak
  Onvoldoende of Zwak
  Het bestuur of de school voldoet niet aan de basiskwaliteit en dus niet aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Onvoldoende voor nieuwe oordelen.
 • Zeer zwak
  Zeer zwak
  De kwaliteit van het onderwijs op de school of opleiding vertoont ernstige tekortkomingen.
 • Geen oordeel
  Geen oordeel
  Voor dit onderdeel is geen oordeel gegeven.
 • Geen samenvattend oordeel
  Geen samenvattend oordeel
  Het bestuur is op onderliggende criteria wel beoordeeld, maar de inspectie geeft geen samenvattend oordeel.
 • Zonder actueel oordeel
  Zonder actueel oordeel
  Er is recentelijk geen oordeel gegeven over school, maar wel over het schoolbestuur. Bekijk de bestuurspagina van de school voor meer informatie.