Baarsjesweg 224
1058 AA Amsterdam
www.awbr.nl
Bestuursnummer
41663

Aantal scholen: 20:

 • - 20 basisonderwijs

Kwaliteitszorg en ambitie

Voldoende
Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg
Het bestuur neemt maatregelen om zorg te dragen voor de kwaliteit en verbetert op basis daarvan het onderwijs.

Voldoende

Kwaliteitscultuur
Kwaliteitscultuur
Het bestuur richt zich op kwaliteitsverbetering en handelt transparant en integer.

Goed

Verantwoording en dialoog
Verantwoording en dialoog
Het bestuur legt intern en extern toegankelijk en betrouwbaar verantwoording af over doelen en resultaten en gaat het gesprek erover aan.

Voldoende

Dit bestuur voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen.

Financieel beheer

Voldoende
Continuïteit
Continuïteit
Het bestuur is financieel gezond en kan op korte en langere termijn voldoen aan haar financiële verplichtingen.

Voldoende

Doelmatigheid
Doelmatigheid
Het bestuur maakt efficiënt en effectief gebruik van het overheidsgeld dat het krijgt om onderwijs te geven.

Geen oordeel

Rechtmatigheid
Rechtmatigheid
Het bestuur krijgt en besteedt overheidsgeld volgens de wettelijke regels.

Voldoende

Dit bestuur voldoet aan de eisen voor financiële continuïteit, doelmatigheid en rechtmatigheid.

Toezichthistorie

Basisonderwijs

Basisschool Rosa Boekdrukker, Amsterdam 1056 DT

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

2e Montessorischool Het Winterkoninkje, Amsterdam 1053 CS

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

10e Montessorischool De Meidoorn, Amsterdam 1057 JA

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Leonardo da Vinci, Amsterdam 1053 LW

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Basisschool De Waterkant, Amsterdam 1052 SC

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Basisschool Multatuli, Amsterdam 1055 KV

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Basisschool De Roos, Amsterdam 1056 BK

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Basisschool Tijl Uilenspiegel, Amsterdam 1055 CK

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Basisschool Bos en Lommer, Amsterdam 1061 BN

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Joop Westerweelschool, Amsterdam 1057 VS

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Basisschool Corantijn, Amsterdam 1058 DD

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

School of Understanding Amsterdam-West, Amsterdam 1053 XX

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Onvoldoende

Openbare Basisschool Westerpark, Amsterdam 1051 AX

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Openbare Daltonbasisschool De Spaarndammerhout, Amsterdam 1014 ZG

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Voldoende

Brede School De Kinkerbuurt, Amsterdam 1053 PE

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Basisschool Narcis Querido, Amsterdam 1055 WC

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Brede School De Zeeheld, Amsterdam 1013 PV

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Basisschool Annie M.G.Schmidt, Amsterdam 1054 ZB

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

2e Montessori Het Winterkoninkje, Amsterdam 1053 GK

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Openbare basisschool Westerpark, Amsterdam 1051 HE

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel
 • Goed
  Goed
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen. Daarnaast realiseert het bestuur of de school op overtuigende wijze de ambities (eigen aspecten van kwaliteit).
 • Voldoende of Basistoezicht
  Voldoende of Basistoezicht
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Voldoende voor nieuwe oordelen.
 • Onvoldoende of Zwak
  Onvoldoende of Zwak
  Het bestuur of de school voldoet niet aan de basiskwaliteit en dus niet aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Onvoldoende voor nieuwe oordelen.
 • Zeer zwak
  Zeer zwak
  De kwaliteit van het onderwijs op de school of opleiding vertoont ernstige tekortkomingen.
 • Geen oordeel
  Geen oordeel
  Voor dit onderdeel is geen oordeel gegeven.
 • Geen samenvattend oordeel
  Geen samenvattend oordeel
  Het bestuur is op onderliggende criteria wel beoordeeld, maar de inspectie geeft geen samenvattend oordeel.
 • Zonder actueel oordeel
  Zonder actueel oordeel
  Er is recentelijk geen oordeel gegeven over school, maar wel over het schoolbestuur. Bekijk de bestuurspagina van de school voor meer informatie.