Stationslaan 32
8071 CM Nunspeet
www.educare-harderwijk.nl
Bestuursnummer
41671

Aantal scholen: 8:

  • - 3 basisonderwijs
  • - 1 voortgezet onderwijs
  • - 4 speciaal onderwijs


De actuele oordelen worden niet meer direct getoond. Als er een oordeel is gegeven, vindt u dit terug in het inspectierapport. Op onze nieuwe Toezichtresultatensite staan alle actuele oordelen wel direct in beeld.

De meest recente rapporten vindt u onder Toezichthistorie.

Rechtmatigheidsonderzoek en sancties

De inspectie controleert of instellingen en besturen zich houden aan de (financiële) voorschriften en brengt daar zonodig rapporten over uit. Deze vindt u onder het kopje ‘Toezichthistorie’. De inspectie heeft de bevoegdheid om een bevoegd gezag een sanctie op te leggen. Hieronder ziet u of wij dit bevoegd gezag een sanctie hebben opgelegd.

Toezichthistorie

Geen resultaten aanwezig

Basisonderwijs

de Springplank, Harderwijk 3844 DH

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

De Arend, Nunspeet 8072 BW

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

De Koningin Emmaschool, Nijkerk Gld 3861 LT

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

Voortgezet onderwijs

Pr. Chr. School voor Praktijkonderwijs Mijnschool, Harderwijk 3844 DH

Opleiding Status toezicht Acties
Praktijkonderwijs

Speciaal onderwijs

De Lelie Nijkerk, Nijkerk Gld 3861 LT

Opleiding Status toezicht Acties
Speciaal onderwijs