Ds Kingweg 10
8446 KZ Heerenveen
www.sevenwolden.nl
Bestuursnummer
41750

Aantal scholen: 7:

  • - 7 voortgezet onderwijs


De actuele oordelen worden niet meer direct getoond. Als er een oordeel is gegeven, vindt u dit terug in het inspectierapport. Op onze nieuwe Toezichtresultatensite staan alle actuele oordelen wel direct in beeld.

De meest recente rapporten vindt u onder Toezichthistorie.

Rechtmatigheidsonderzoek en sancties

De inspectie controleert of instellingen en besturen zich houden aan de (financiële) voorschriften en brengt daar zonodig rapporten over uit. Deze vindt u onder het kopje ‘Toezichthistorie’. De inspectie heeft de bevoegdheid om een bevoegd gezag een sanctie op te leggen. Hieronder ziet u of wij dit bevoegd gezag een sanctie hebben opgelegd.

Toezichthistorie

Geen resultaten aanwezig

Voortgezet onderwijs

OSG Sevenwolden, locatie Kingcollege, Heerenveen 8446 KZ

Opleiding Status toezicht Acties
VMBO B
VMBO K

OSG Sevenwolden, locatie Joure, Joure 8503 AB

Opleiding Status toezicht Acties
VMBO (G) T

Kei College voor mavo, vmbo en lwoo, Heerenveen 8446 KZ

Opleiding Status toezicht Acties
VMBO B
VMBO K

OSG Sevenwolden De Compagnie, praktijkonderwijs, Heerenveen 8441 HB

Opleiding Status toezicht Acties
Praktijkonderwijs

OSG Sevenwolden, locatie Fedde Schurer, Heerenveen 8441 AE

Opleiding Status toezicht Acties
HAVO
VWO

OSG Sevenwolden, locatie Grou-Akkrum, Grou 9001 ZC

Opleiding Status toezicht Acties
VMBO (G) T

OSG Sevenwolden, locatie Buitenbaan, Heerenveen 8441 HB

Opleiding Status toezicht Acties
VMBO (G) T