Ruysdaelkade 215
1072 AW Amsterdam
www.ooada.nl
Bestuursnummer
41781

Aantal scholen: 26:

 • - 26 basisonderwijs

Kwaliteitszorg en ambitie

Goed
Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg
Het bestuur neemt maatregelen om zorg te dragen voor de kwaliteit en verbetert op basis daarvan het onderwijs.

Goed

Kwaliteitscultuur
Kwaliteitscultuur
Het bestuur richt zich op kwaliteitsverbetering en handelt transparant en integer.

Goed

Verantwoording en dialoog
Verantwoording en dialoog
Het bestuur legt intern en extern toegankelijk en betrouwbaar verantwoording af over doelen en resultaten en gaat het gesprek erover aan.

Goed

Dit bestuur voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen. Daarnaast realiseert het bestuur de eigen ambities op overtuigende wijze (eigen aspecten van kwaliteit).

Financieel beheer

Voldoende
Continuïteit
Continuïteit
Het bestuur is financieel gezond en kan op korte en langere termijn voldoen aan haar financiële verplichtingen.

Voldoende

Doelmatigheid
Doelmatigheid
Het bestuur maakt efficiënt en effectief gebruik van het overheidsgeld dat het krijgt om onderwijs te geven.

Geen oordeel

Rechtmatigheid
Rechtmatigheid
Het bestuur krijgt en besteedt overheidsgeld volgens de wettelijke regels.

Voldoende

Dit bestuur voldoet aan de eisen voor financiële continuïteit, doelmatigheid en rechtmatigheid.

Toezichthistorie

Basisonderwijs

Openbare 6e Montessorisschool Anne Frank, Amsterdam 1078 VJ

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Openbare 9e Montessorischool De Scholekster, Amsterdam 1073 TE

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

14e Montessorischool De Jordaan, Amsterdam 1016 RX

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Basisschool Nicolaas Maes, Amsterdam 1071 RH

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Basisschool De Witte Olifant, Amsterdam 1011 LX

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Basisschool Olympia, Amsterdam 1076 BN

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Basisschool Oostelijke Eilanden, Amsterdam 1018 RK

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Basisschool De Notenkraker, Amsterdam 1058 VC

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Basisschool Dr. E. Boekman, Amsterdam 1018 ZA

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

2e Daltonschool, Amsterdam 1077 AZ

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

3e Daltonschool Alberdingk Thijm, Amsterdam 1073 TN

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Basisschool Donge, Amsterdam 1078 VN

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

obs De Springstok, Amsterdam 1074 XR

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Obs Burght, Amsterdam 1015 BL

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Theo Thijssenschool, Amsterdam 1015 NG

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

De Kleine Reus, Amsterdam 1017 VA

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Basisschool Merkelbach, Amsterdam 1082 LP

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

1e Montessorischool De Wielewaal, Amsterdam 1077 HA

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Basisschool Oscar Carré, Amsterdam 1072 TS

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Basisschool De Kleine Nicolaas, Amsterdam 1075 NL

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

15e Montessorischool Maas en Waal, Amsterdam 1079 AZ

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Kindercampus Zuidas, Amsterdam 1083 HP

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

14e Montessori De Jordaan, Amsterdam 1016 SG

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Theo Thijssenschool, Amsterdam 1015 HP

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Burght, Amsterdam 1015 CD

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Basisschool De Burght, Amsterdam 1015 BL

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel
 • Goed
  Goed
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen. Daarnaast realiseert het bestuur of de school op overtuigende wijze de ambities (eigen aspecten van kwaliteit).
 • Voldoende of Basistoezicht
  Voldoende of Basistoezicht
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Voldoende voor nieuwe oordelen.
 • Onvoldoende of Zwak
  Onvoldoende of Zwak
  Het bestuur of de school voldoet niet aan de basiskwaliteit en dus niet aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Onvoldoende voor nieuwe oordelen.
 • Zeer zwak
  Zeer zwak
  De kwaliteit van het onderwijs op de school of opleiding vertoont ernstige tekortkomingen.
 • Geen oordeel
  Geen oordeel
  Voor dit onderdeel is geen oordeel gegeven.
 • Geen samenvattend oordeel
  Geen samenvattend oordeel
  Het bestuur is op onderliggende criteria wel beoordeeld, maar de inspectie geeft geen samenvattend oordeel.
 • Zonder actueel oordeel
  Zonder actueel oordeel
  Er is recentelijk geen oordeel gegeven over school, maar wel over het schoolbestuur. Bekijk de bestuurspagina van de school voor meer informatie.