Utrechtseweg 226
3818 ET Amersfoort
Bestuursnummer
41769

Aantal scholen: 5:

  • - 4 voortgezet onderwijs
  • - 1 middelbaar beroepsonderwijs


De actuele oordelen worden niet meer direct getoond. Als er een oordeel is gegeven, vindt u dit terug in het inspectierapport. Op onze nieuwe Toezichtresultatensite staan alle actuele oordelen wel direct in beeld.

De meest recente rapporten vindt u onder Toezichthistorie.

Rechtmatigheidsonderzoek en sancties

De inspectie controleert of instellingen en besturen zich houden aan de (financiële) voorschriften en brengt daar zonodig rapporten over uit. Deze vindt u onder het kopje ‘Toezichthistorie’. De inspectie heeft de bevoegdheid om een bevoegd gezag een sanctie op te leggen. Hieronder ziet u of wij dit bevoegd gezag een sanctie hebben opgelegd.

Toezichthistorie

Geen resultaten aanwezig

Voortgezet onderwijs

Van Lodenstein College locatie Amersfoort, Amersfoort 3818 ET

Opleiding Status toezicht Acties
HAVO
VWO

Van Lodenstein College Locatie Ede, Ede Gld 6717 GL

Opleiding Status toezicht Acties
Praktijkonderwijs

Middelbaar beroepsonderwijs