Schonerwoerdstraat 1 A
1107 GA Amsterdam
www.stichting-sirius.nl
Bestuursnummer
41716

Aantal scholen: 15:

 • - 15 basisonderwijs

Financiële positie

Basistoezicht

De laatst beoordeelde financiële gegevens van het bestuur vormen voor de inspectie geen aanleiding het toezicht aan te passen. Het financieel basistoezicht van de inspectie heeft uitsluitend betrekking op de financiële continuïteit van het onderwijs, niet op de financiële rechtmatigheid en doelmatigheid van het onderwijs.

Rechtmatigheidsonderzoek en sancties

De inspectie controleert of instellingen en besturen zich houden aan de (financiële) voorschriften en brengt daar zonodig rapporten over uit. Deze vindt u onder het kopje ‘Toezichthistorie’. De inspectie heeft de bevoegdheid om een bevoegd gezag een sanctie op te leggen. Hieronder ziet u of wij dit bevoegd gezag een sanctie hebben opgelegd.

Toezichthistorie

Geen resultaten aanwezig

Basisonderwijs

Basisschool Holendrecht, Amsterdam Zuidoost 1106 LP

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Basisschool De Ster, Amsterdam 1107 NG

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

16e Montessorischool Gaasperdam, Amsterdam Zuidoost 1106 DV

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Daltonschool Nellestein, Amsterdam Zuidoost 1108 EL

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Basisschool De Rozemarn, Amsterdam 1102 JA

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Voldoende

Basisschool De Schakel, Amsterdam 1102 WD

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Basisschool De Tamboerijn, Amsterdam 1107 EZ

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Basisschool De Blauwe Lijn, Amsterdam 1104 NA

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Goed

Basisschool De Brink, Amsterdam 1106 HW

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Basisschool Bijlmerdrie, Amsterdam 1103 RP

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Prof.Dr.I.C.van Houteschool, Amsterdam Zuidoost 1108 EL

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Openbare basisschool Wereldwijs, Amsterdam 1103 RP

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Goed

Basisschool Cornelis Jetses, Amsterdam 1109 AR

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Voldoende

Basisschool Bijlmerhorst, Amsterdam 1103 AC

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Basisschool De Rozemarn, Amsterdam Zuidoost 1102 JA

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Voldoende
 • Goed
  Goed
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen. Daarnaast realiseert het bestuur of de school op overtuigende wijze de ambities (eigen aspecten van kwaliteit).
 • Voldoende of Basistoezicht
  Voldoende of Basistoezicht
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Voldoende voor nieuwe oordelen.
 • Onvoldoende of Zwak
  Onvoldoende of Zwak
  Het bestuur of de school voldoet niet aan de basiskwaliteit en dus niet aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Onvoldoende voor nieuwe oordelen.
 • Zeer zwak
  Zeer zwak
  De kwaliteit van het onderwijs op de school of opleiding vertoont ernstige tekortkomingen.
 • Geen oordeel
  Geen oordeel
  Voor dit onderdeel is geen oordeel gegeven.
 • Geen samenvattend oordeel
  Geen samenvattend oordeel
  Het bestuur is op onderliggende criteria wel beoordeeld, maar de inspectie geeft geen samenvattend oordeel.
 • Zonder actueel oordeel
  Zonder actueel oordeel
  Er is recentelijk geen oordeel gegeven over school, maar wel over het schoolbestuur. Bekijk de bestuurspagina van de school voor meer informatie.