Schonerwoerdstraat 1 A
1107 GA Amsterdam
www.stichting-sirius.nl
Bestuursnummer
41716

Aantal scholen: 15:

 • - 15 basisonderwijs

Kwaliteitszorg en ambitie

Geen samenvattend oordeel
Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg
Het bestuur neemt maatregelen om zorg te dragen voor de kwaliteit en verbetert op basis daarvan het onderwijs.

Goed

Kwaliteitscultuur
Kwaliteitscultuur
Het bestuur richt zich op kwaliteitsverbetering en handelt transparant en integer.

Goed

Verantwoording en dialoog
Verantwoording en dialoog
Het bestuur legt intern en extern toegankelijk en betrouwbaar verantwoording af over doelen en resultaten en gaat het gesprek erover aan.

Goed

Het bestuur is op onderliggende criteria wel beoordeeld, maar de inspectie geeft geen samenvattend oordeel.

Financieel beheer

Geen oordeel
Continuïteit
Continuïteit
Het bestuur is financieel gezond en kan op korte en langere termijn voldoen aan haar financiële verplichtingen.

Voldoende

Doelmatigheid
Doelmatigheid
Het bestuur maakt efficiënt en effectief gebruik van het overheidsgeld dat het krijgt om onderwijs te geven.

Geen oordeel

Rechtmatigheid
Rechtmatigheid
Het bestuur krijgt en besteedt overheidsgeld volgens de wettelijke regels.

Voldoende

Over dit onderdeel is geen oordeel gegeven. Dit kan zijn omdat het bestuur niet uitgebreid is onderzocht op dit onderdeel of omdat het bestuur alleen niet-bekostigde mbo-instellingen onder zich heeft. Dit type besturen wordt niet onderzocht en niet beoordeeld op Financieel beheer.

Toezichthistorie

Basisonderwijs

Basisschool De Ster, Amsterdam 1107 NG

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Voldoende

16e Montessorischool Gaasperdam, Amsterdam Zuidoost 1106 DV

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Onvoldoende

Daltonschool Nellestein, Amsterdam Zuidoost 1108 EL

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Basisschool De Rozemarn, Amsterdam 1102 JA

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Voldoende

Basisschool De Schakel, Amsterdam 1102 WD

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Basisschool De Tamboerijn, Amsterdam 1107 EZ

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Basisschool Holendrecht, Amsterdam Zuidoost 1106 LP

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Basisschool De Brink, Amsterdam 1106 HW

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Goed

Basisschool Bijlmerdrie, Amsterdam 1103 RP

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Goed

Basisschool De Blauwe Lijn, Amsterdam 1104 NA

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Goed

Openbare basisschool Wereldwijs, Amsterdam 1103 RP

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Goed

Basisschool Cornelis Jetses, Amsterdam 1109 AR

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Voldoende

Basisschool Bijlmerhorst, Amsterdam 1103 AC

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Prof.Dr.I.C.van Houteschool, Amsterdam Zuidoost 1108 EL

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Basisschool De Rozemarn, Amsterdam Zuidoost 1102 JA

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Voldoende
 • Goed
  Goed
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen. Daarnaast realiseert het bestuur of de school op overtuigende wijze de ambities (eigen aspecten van kwaliteit).
 • Voldoende of Basistoezicht
  Voldoende of Basistoezicht
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Voldoende voor nieuwe oordelen.
 • Onvoldoende of Zwak
  Onvoldoende of Zwak
  Het bestuur of de school voldoet niet aan de basiskwaliteit en dus niet aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Onvoldoende voor nieuwe oordelen.
 • Zeer zwak
  Zeer zwak
  De kwaliteit van het onderwijs op de school of opleiding vertoont ernstige tekortkomingen.
 • Geen oordeel
  Geen oordeel
  Voor dit onderdeel is geen oordeel gegeven.
 • Geen samenvattend oordeel
  Geen samenvattend oordeel
  Het bestuur is op onderliggende criteria wel beoordeeld, maar de inspectie geeft geen samenvattend oordeel.
 • Zonder actueel oordeel
  Zonder actueel oordeel
  Er is recentelijk geen oordeel gegeven over school, maar wel over het schoolbestuur. Bekijk de bestuurspagina van de school voor meer informatie.