Stationsweg 17
9471 GJ Zuidlaren
www.stichtingbaasis.nl
Bestuursnummer
41851

Aantal scholen: 14:

 • - 14 basisonderwijs

Kwaliteitszorg en ambitie

Geen samenvattend oordeel
Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg
Het bestuur neemt maatregelen om zorg te dragen voor de kwaliteit en verbetert op basis daarvan het onderwijs.

Voldoende

Kwaliteitscultuur
Kwaliteitscultuur
Het bestuur richt zich op kwaliteitsverbetering en handelt transparant en integer.

Voldoende

Verantwoording en dialoog
Verantwoording en dialoog
Het bestuur legt intern en extern toegankelijk en betrouwbaar verantwoording af over doelen en resultaten en gaat het gesprek erover aan.

Voldoende

Het bestuur is op onderliggende criteria wel beoordeeld, maar de inspectie geeft geen samenvattend oordeel.

Financieel beheer

Voldoende
Continuïteit
Continuïteit
Het bestuur is financieel gezond en kan op korte en langere termijn voldoen aan haar financiële verplichtingen.

Voldoende

Doelmatigheid
Doelmatigheid
Het bestuur maakt efficiënt en effectief gebruik van het overheidsgeld dat het krijgt om onderwijs te geven.

Geen oordeel

Rechtmatigheid
Rechtmatigheid
Het bestuur krijgt en besteedt overheidsgeld volgens de wettelijke regels.

Voldoende

Dit bestuur voldoet aan de eisen voor financiële continuïteit, doelmatigheid en rechtmatigheid.

Toezichthistorie

Basisonderwijs

o.b.s. De Wissel, Haren Gn 9753 HN

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

obs De Zeijer Hoogte, Zeijen 9491 AA

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

o.b.s. Brinkschool, Haren Gn 9751 RL

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

o.b.s. De Schuthoek, Zuidlaren 9471 EB

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Nevenvestiging Schuthoek Zuidlaarderveen, Zuidlaarderveen 9474 PB

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

o.b.s. De Vijverstee, Vries 9481 GA

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

o.b.s. Schuilingsoord, Zuidlaren 9472 PA

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Quintusschool, Glimmen 9756 BB

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

o.b.s. De Duinstee, Yde 9494 RB

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Voldoende

o.b.s.Ter Borch, Eelderwolde 9766 PP

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

o.b.s. Het Oelebred, Tynaarlo 9482 PP

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

o.b.s. De Veenvlinder, Eelde 9761 TM

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

o.b.s. De Westerburcht, Eelde 9761 HJ

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

o.b.s. De Zuidwester, Zuidlaren 9471 PS

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel
 • Goed
  Goed
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen. Daarnaast realiseert het bestuur of de school op overtuigende wijze de ambities (eigen aspecten van kwaliteit).
 • Voldoende of Basistoezicht
  Voldoende of Basistoezicht
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Voldoende voor nieuwe oordelen.
 • Onvoldoende of Zwak
  Onvoldoende of Zwak
  Het bestuur of de school voldoet niet aan de basiskwaliteit en dus niet aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Onvoldoende voor nieuwe oordelen.
 • Zeer zwak
  Zeer zwak
  De kwaliteit van het onderwijs op de school of opleiding vertoont ernstige tekortkomingen.
 • Geen oordeel
  Geen oordeel
  Voor dit onderdeel is geen oordeel gegeven.
 • Geen samenvattend oordeel
  Geen samenvattend oordeel
  Het bestuur is op onderliggende criteria wel beoordeeld, maar de inspectie geeft geen samenvattend oordeel.
 • Zonder actueel oordeel
  Zonder actueel oordeel
  Er is recentelijk geen oordeel gegeven over school, maar wel over het schoolbestuur. Bekijk de bestuurspagina van de school voor meer informatie.