Schipholpoort 2
2034 MA Haarlem
www.spaarnesant.nl
Bestuursnummer
41853

Aantal scholen: 27:

 • - 24 basisonderwijs
 • - 3 speciaal onderwijs

Financiële positie

Basistoezicht

De laatst beoordeelde financiële gegevens van het bestuur vormen voor de inspectie geen aanleiding het toezicht aan te passen. Het financieel basistoezicht van de inspectie heeft uitsluitend betrekking op de financiële continuïteit van het onderwijs, niet op de financiële rechtmatigheid en doelmatigheid van het onderwijs.

Rechtmatigheidsonderzoek en sancties

De inspectie controleert of instellingen en besturen zich houden aan de (financiële) voorschriften en brengt daar zonodig rapporten over uit. Deze vindt u onder het kopje ‘Toezichthistorie’. De inspectie heeft de bevoegdheid om een bevoegd gezag een sanctie op te leggen. Hieronder ziet u of wij dit bevoegd gezag een sanctie hebben opgelegd.

Toezichthistorie

Geen resultaten aanwezig

Basisonderwijs

Basisschool De Molenwiek Dalton, Haarlem 2036 GV

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Basisschool De Kring-Hannie Schaft, locatie De Kring, Haarlem 2011 KZ

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Basisschool Martin Luther King, Haarlem 2032 KA

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zeer zwak

Basisschool De Wijde Wereld, Haarlem 2036 AK

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Basisschool De Dolfijn, Haarlem 2026 VJ

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

De Spaarneschool, Spaarndam gem. Haarlem 2063 JK

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Basisschool De Peppelaer, Haarlem 2013 PW

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Basisschool De Cirkel, Haarlem 2022 BL

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Onvoldoende

Basisschool Ter Cleeff, Haarlem 2023 DN

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Focus SBO, Haarlem 2014 AZ

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Basisschool De Piramide (Boerhaavewijk), Haarlem 2035 CT

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Prof. dr. J. J. Dumontschool, Haarlem 2035 CZ

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Basisschool De Zuidwester, Haarlem 2014 EB

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Basisschool De Piramide (Europawijk), Haarlem 2034 BC

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Hildebrandschool, Haarlem 2032 KA

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Basisschool De Wilgenhoek, Haarlem 2023 NN

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Basisschool Beatrix, Haarlem 2015 EX

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Basisschool Bos en Vaart, Haarlem 2012 HK

Algemeen bijzonder
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Basisschool De Zonnewijzer, Haarlem 2024 EN

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Basisschool De Zuiderpolder, Haarlem 2033 CE

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Basisschool De Kring-Hannie Schaft, locatie Hannie Schaft, Haarlem 2012 VE

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

OBS de Erasmus, Haarlem 2037 LA

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Basisschool De Piramide, Haarlem 2035 CW

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Het Bruggetje IOBK, Haarlem 2035 CZ

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Speciaal onderwijs

Dr. A. van Voorthuijsenschool, Hoofddorp 2132 VJ

Opleiding Status toezicht Acties
Speciaal onderwijs Basistoezicht
 • Goed
  Goed
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen. Daarnaast realiseert het bestuur of de school op overtuigende wijze de ambities (eigen aspecten van kwaliteit).
 • Voldoende of Basistoezicht
  Voldoende of Basistoezicht
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Voldoende voor nieuwe oordelen.
 • Onvoldoende of Zwak
  Onvoldoende of Zwak
  Het bestuur of de school voldoet niet aan de basiskwaliteit en dus niet aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Onvoldoende voor nieuwe oordelen.
 • Zeer zwak
  Zeer zwak
  De kwaliteit van het onderwijs op de school of opleiding vertoont ernstige tekortkomingen.
 • Geen oordeel
  Geen oordeel
  Voor dit onderdeel is geen oordeel gegeven.
 • Geen samenvattend oordeel
  Geen samenvattend oordeel
  Het bestuur is op onderliggende criteria wel beoordeeld, maar de inspectie geeft geen samenvattend oordeel.
 • Zonder actueel oordeel
  Zonder actueel oordeel
  Er is recentelijk geen oordeel gegeven over school, maar wel over het schoolbestuur. Bekijk de bestuurspagina van de school voor meer informatie.