Dampten 14
1624 NR Hoorn Nh
www.atlascollege.nl
Bestuursnummer
41883

Aantal scholen: 5:

  • - 5 voortgezet onderwijs


De actuele oordelen worden niet meer direct getoond. Als er een oordeel is gegeven, vindt u dit terug in het inspectierapport. Op onze nieuwe Toezichtresultatensite staan alle actuele oordelen wel direct in beeld.

De meest recente rapporten vindt u onder Toezichthistorie.

Rechtmatigheidsonderzoek en sancties

De inspectie controleert of instellingen en besturen zich houden aan de (financiële) voorschriften en brengt daar zonodig rapporten over uit. Deze vindt u onder het kopje ‘Toezichthistorie’. De inspectie heeft de bevoegdheid om een bevoegd gezag een sanctie op te leggen. Hieronder ziet u of wij dit bevoegd gezag een sanctie hebben opgelegd.

Toezichthistorie

Voortgezet onderwijs

OSG West-Friesland, locatie van het Atlas College, Hoorn Nh 1623 LL

Opleiding Status toezicht Acties
VMBO (G) T
HAVO
VWO

Copernicus SG, locatie van het Atlas College, Hoorn Nh 1625 HV

Opleiding Status toezicht Acties
VMBO (G) T
HAVO
VWO