Henegouwenlaan 2
5628 WK Eindhoven
Bestuursnummer
41840

Aantal scholen: 4:

  • - 2 basisonderwijs
  • - 2 voortgezet onderwijs


De actuele oordelen worden niet meer direct getoond. Als er een oordeel is gegeven, vindt u dit terug in het inspectierapport. Op onze nieuwe Toezichtresultatensite staan alle actuele oordelen wel direct in beeld.

De meest recente rapporten vindt u onder Toezichthistorie.

Rechtmatigheidsonderzoek en sancties

De inspectie controleert of instellingen en besturen zich houden aan de (financiële) voorschriften en brengt daar zonodig rapporten over uit. Deze vindt u onder het kopje ‘Toezichthistorie’. De inspectie heeft de bevoegdheid om een bevoegd gezag een sanctie op te leggen. Hieronder ziet u of wij dit bevoegd gezag een sanctie hebben opgelegd.

Toezichthistorie

Geen resultaten aanwezig

Basisonderwijs

International School of Eindhoven, Primary School, Nederlandse afdeling, Eindhoven 5651 GC

Algemeen bijzonder
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

International School of Eindhoven, Primary School, Internationale afdeling, Eindhoven 5651 GC

Algemeen bijzonder
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

Voortgezet onderwijs

Stedelijk College Eindhoven, Eindhoven 5628 WK

Opleiding Status toezicht Acties
VMBO (G) T
HAVO
VWO