't Erf 1
3831 NA Leusden
www.voilaleusden.nl
Bestuursnummer
41886

Aantal scholen: 12:

 • - 12 basisonderwijs

Kwaliteitszorg en ambitie

Geen samenvattend oordeel
Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg
Het bestuur neemt maatregelen om zorg te dragen voor de kwaliteit en verbetert op basis daarvan het onderwijs.

Voldoende

Kwaliteitscultuur
Kwaliteitscultuur
Het bestuur richt zich op kwaliteitsverbetering en handelt transparant en integer.

Voldoende

Verantwoording en dialoog
Verantwoording en dialoog
Het bestuur legt intern en extern toegankelijk en betrouwbaar verantwoording af over doelen en resultaten en gaat het gesprek erover aan.

Goed

Het bestuur is op onderliggende criteria wel beoordeeld, maar de inspectie geeft geen samenvattend oordeel.

Financieel beheer

Voldoende
Continuïteit
Continuïteit
Het bestuur is financieel gezond en kan op korte en langere termijn voldoen aan haar financiële verplichtingen.

Voldoende

Doelmatigheid
Doelmatigheid
Het bestuur maakt efficiënt en effectief gebruik van het overheidsgeld dat het krijgt om onderwijs te geven.

Voldoende

Rechtmatigheid
Rechtmatigheid
Het bestuur krijgt en besteedt overheidsgeld volgens de wettelijke regels.

Voldoende

Dit bestuur voldoet aan de eisen voor financiële continuïteit, doelmatigheid en rechtmatigheid.

Toezichthistorie

Basisonderwijs

obs "De Hobbit", Leusden 3833 EA

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

obs "t Palet", Leusden 3832 JN

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Basisschool De Bongerd, Leusden 3831 JT

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Basisschool KLA4, Leusden 3831 JT

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Het Kompas, Leusden 3833 EA

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

pcbs "De Brink", Leusden 3831 JA

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

pcbs "Loysder Hoek", Leusden 3832 JN

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Goed

rkbs De Rossenberg, Leusden 3831 JA

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Goed

obs "De Heerd", Leusden 3831 MN

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

pcbs "De Holm", Leusden 3831 LE

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Taalschool Voila, Leusden 3831 MN

Overige
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Basisschool 't Startblok, Achterveld 3791 AC

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Goed
 • Goed
  Goed
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen. Daarnaast realiseert het bestuur of de school op overtuigende wijze de ambities (eigen aspecten van kwaliteit).
 • Voldoende of Basistoezicht
  Voldoende of Basistoezicht
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Voldoende voor nieuwe oordelen.
 • Onvoldoende of Zwak
  Onvoldoende of Zwak
  Het bestuur of de school voldoet niet aan de basiskwaliteit en dus niet aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Onvoldoende voor nieuwe oordelen.
 • Zeer zwak
  Zeer zwak
  De kwaliteit van het onderwijs op de school of opleiding vertoont ernstige tekortkomingen.
 • Geen oordeel
  Geen oordeel
  Voor dit onderdeel is geen oordeel gegeven.
 • Geen samenvattend oordeel
  Geen samenvattend oordeel
  Het bestuur is op onderliggende criteria wel beoordeeld, maar de inspectie geeft geen samenvattend oordeel.
 • Zonder actueel oordeel
  Zonder actueel oordeel
  Er is recentelijk geen oordeel gegeven over school, maar wel over het schoolbestuur. Bekijk de bestuurspagina van de school voor meer informatie.