Leonard Springerlaan 39
9727 KB Groningen
www.openbaaronderwijsgroepgroningen.nl
Bestuursnummer
42510

Aantal scholen: 46:

 • - 29 basisonderwijs
 • - 13 voortgezet onderwijs
 • - 4 speciaal onderwijs

Financiële positie

Basistoezicht

De laatst beoordeelde financiële gegevens van het bestuur vormen voor de inspectie geen aanleiding het toezicht aan te passen. Het financieel basistoezicht van de inspectie heeft uitsluitend betrekking op de financiële continuïteit van het onderwijs, niet op de financiële rechtmatigheid en doelmatigheid van het onderwijs.

Rechtmatigheidsonderzoek en sancties

De inspectie controleert of instellingen en besturen zich houden aan de (financiële) voorschriften en brengt daar zonodig rapporten over uit. Deze vindt u onder het kopje ‘Toezichthistorie’. De inspectie heeft de bevoegdheid om een bevoegd gezag een sanctie op te leggen. Hieronder ziet u of wij dit bevoegd gezag een sanctie hebben opgelegd.

Toezichthistorie

Basisonderwijs

o.b.s. De Pendinghe, Groningen 9741 EW

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

o.b.s. Boerhaave, Groningen 9728 NB

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

o.b.s. De Beyumkorf, Groningen 9737 HC

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

o.b.s. Borgman, Groningen 9712 HZ

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

o.b.s. Bredero, Groningen 9721 XA

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

o.b.s. Joseph Haydn, Groningen 9722 CL

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

o.b.s. De Ploeg, Groningen 9744 AP

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

o.b.s. De Driebond, Groningen 9723 EM

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

o.b.s. Karrepad, Groningen 9715 NR

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

o.b.s. Siebe Jan Boumaschool, Groningen 9713 VA

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

o.b.s. Oosterhoogebrug, Groningen 9731 CB

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

SBO Dr. Bekenkampschool, Groningen 9741 BX

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

o.d.s. De Starter, Groningen 9727 HD

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

o.b.s. De Vuurtoren, Groningen 9732 JS

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Openbare Jenaplanschool De Swoaistee, Groningen 9733 EB

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

dep. o.b.s. Borgman, Groningen 9724 JL

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

SBO Dr. Bekenkampschool, Groningen 9724 EJ

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

o.b.s. De Sterrensteen, Groningen 9743 EZ

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Dislocatie 1, Groningen 9715 NR

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Dislocatie 2, Groningen 9716 EJ

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Vensterschool, Groningen 9713 VA

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

De Beijeumkorf locatie de Zwerm (voorheen de Kleihorn), Groningen 9736 CT

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

dep. o.b.s. Borgman, Groningen 9713 TA

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

dep. o.b.s. Borgman, Groningen 9712 SC

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

locatie Ruischerbrug, Groningen 9734 AA

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

De Feniks, Groningen 9746 BJ

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Geen oordeel

o.b.s. De Sterrensteen, Groningen 9743 SP

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

OBS Meander, Groningen 9746 RS

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

De Petteflet, Groningen 9718 SC

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Voortgezet onderwijs

Reitdiep College vestiging Kamerlingh Onnes, Groningen 9741 EW

Opleiding Status toezicht Acties
VMBO (G) T Basistoezicht
HAVO Basistoezicht
VWO Basistoezicht

Reitdiep College, vestiging Leon van Gelder, Groningen 9743 BA

Opleiding Status toezicht Acties
VMBO B Goed
VMBO K Goed
VMBO (G) T Goed

H.N. Werkman-College, Groningen 9711 VG

Opleiding Status toezicht Acties
HAVO Basistoezicht
VWO Basistoezicht

Zernike College voor Ath Havo Mavo Vbo, Haren Gn 9751 NL

Opleiding Status toezicht Acties
HAVO Voldoende
VWO Basistoezicht

Heyerdahl College openbare school voor praktijkonderwijs, Groningen 9732 KZ

Opleiding Status toezicht Acties
Praktijkonderwijs Basistoezicht

Zernike College Junior College Zuidlaren, Zuidlaren 9471 EC

Opleiding Status toezicht Acties
VMBO (G) T Basistoezicht

Zernike College Haren, Haren Gn 9752 LK

Opleiding Status toezicht Acties
HAVO Basistoezicht
VWO Basistoezicht

Praedinius Gymnasium, Groningen 9711 VX

Opleiding Status toezicht Acties
VWO Basistoezicht

Zernike College voor ATHENEUM HAVO MAVO VBO, Groningen 9721 CL

Opleiding Status toezicht Acties
VMBO B Basistoezicht
VMBO K Basistoezicht
VMBO (G) T Basistoezicht

Zernike College voor ATHENEUM HAVO MAVO VBO, Groningen 9721 LD

Opleiding Status toezicht Acties
VMBO B Basistoezicht
VMBO K Basistoezicht
VMBO (G) T Basistoezicht

H N Werkman College voor Ath Havo En Mavo, Groningen 9731 BX

Opleiding Status toezicht Acties
VMBO (G) T Onvoldoende
HAVO Voldoende
VWO Voldoende

H.N. Werkman-College, Groningen 9732 KZ

Opleiding Status toezicht Acties
VMBO B Basistoezicht
VMBO K Basistoezicht
VMBO (G) T Basistoezicht

Reitdiep College locatie Simon van Hasselt, Groningen 9743 SZ

Opleiding Status toezicht Acties
VMBO B Basistoezicht

Speciaal onderwijs

Groninger Buitenschool, Haren Gn 9751 NJ

Opleiding Status toezicht Acties
Speciaal onderwijs Basistoezicht
 • Goed
  Goed
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen. Daarnaast realiseert het bestuur of de school op overtuigende wijze de ambities (eigen aspecten van kwaliteit).
 • Voldoende of Basistoezicht
  Voldoende of Basistoezicht
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Voldoende voor nieuwe oordelen.
 • Onvoldoende of Zwak
  Onvoldoende of Zwak
  Het bestuur of de school voldoet niet aan de basiskwaliteit en dus niet aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Onvoldoende voor nieuwe oordelen.
 • Zeer zwak
  Zeer zwak
  De kwaliteit van het onderwijs op de school of opleiding vertoont ernstige tekortkomingen.
 • Geen oordeel
  Geen oordeel
  Voor dit onderdeel is geen oordeel gegeven.
 • Geen samenvattend oordeel
  Geen samenvattend oordeel
  Het bestuur is op onderliggende criteria wel beoordeeld, maar de inspectie geeft geen samenvattend oordeel.
 • Zonder actueel oordeel
  Zonder actueel oordeel
  Er is recentelijk geen oordeel gegeven over school, maar wel over het schoolbestuur. Bekijk de bestuurspagina van de school voor meer informatie.