Klaprozenweg 75 H
1033 NN Amsterdam
www.innoord.nl
Bestuursnummer
42553

Aantal scholen: 18:

 • - 18 basisonderwijs

Kwaliteitszorg en ambitie

Geen samenvattend oordeel
Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg
Het bestuur neemt maatregelen om zorg te dragen voor de kwaliteit en verbetert op basis daarvan het onderwijs.

Goed

Kwaliteitscultuur
Kwaliteitscultuur
Het bestuur richt zich op kwaliteitsverbetering en handelt transparant en integer.

Goed

Verantwoording en dialoog
Verantwoording en dialoog
Het bestuur legt intern en extern toegankelijk en betrouwbaar verantwoording af over doelen en resultaten en gaat het gesprek erover aan.

Voldoende

Het bestuur is op onderliggende criteria wel beoordeeld, maar de inspectie geeft geen samenvattend oordeel.

Financieel beheer

Voldoende
Continuïteit
Continuïteit
Het bestuur is financieel gezond en kan op korte en langere termijn voldoen aan haar financiële verplichtingen.

Voldoende

Doelmatigheid
Doelmatigheid
Het bestuur maakt efficiënt en effectief gebruik van het overheidsgeld dat het krijgt om onderwijs te geven.

Geen oordeel

Rechtmatigheid
Rechtmatigheid
Het bestuur krijgt en besteedt overheidsgeld volgens de wettelijke regels.

Voldoende

Dit bestuur voldoet aan de eisen voor financiële continuïteit, doelmatigheid en rechtmatigheid.

Toezichthistorie

Basisonderwijs

Basisschool IJplein, Amsterdam 1021 RA

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Universum, Amsterdam 1025 AW

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Basisschool De Poolster, Amsterdam 1033 VL

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Voldoende

Basisschool De Vier Windstreken, Amsterdam 1034 PX

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Montessorischool Boven 't Y, locatie Kampina, Amsterdam 1025 DD

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Basisschool Het Vogelnest, Amsterdam 1021 CS

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Voldoende

Basisschool De Klimop, Amsterdam 1031 CB

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Basisschool De Piramide, Amsterdam 1025 BA

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Basisschool De Krijtmolen, Amsterdam 1035 EE

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

IJdoornschool, Amsterdam 1024 TT

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Voldoende

Basisschool De Weidevogel, Amsterdam 1028 BK

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

IKC Zeven Zeeën, Amsterdam 1034 DN

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Basisschool Twiske, Amsterdam 1035 VR

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Basisschool Buikslotermeer, Amsterdam 1025 PZ

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Montessori Boven 't IJ, locatie Azalea, Amsterdam 1032 BT

Overige
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Openbare basisschool Overhoeks, Amsterdam 1031 HT

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Het Vogelnest, afd. Nieuwkomers, Amsterdam 1021 CS

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Voldoende

Openbare basisschool NoordRijk, Amsterdam 1036 LD

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Voldoende
 • Goed
  Goed
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen. Daarnaast realiseert het bestuur of de school op overtuigende wijze de ambities (eigen aspecten van kwaliteit).
 • Voldoende of Basistoezicht
  Voldoende of Basistoezicht
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Voldoende voor nieuwe oordelen.
 • Onvoldoende of Zwak
  Onvoldoende of Zwak
  Het bestuur of de school voldoet niet aan de basiskwaliteit en dus niet aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Onvoldoende voor nieuwe oordelen.
 • Zeer zwak
  Zeer zwak
  De kwaliteit van het onderwijs op de school of opleiding vertoont ernstige tekortkomingen.
 • Geen oordeel
  Geen oordeel
  Voor dit onderdeel is geen oordeel gegeven.
 • Geen samenvattend oordeel
  Geen samenvattend oordeel
  Het bestuur is op onderliggende criteria wel beoordeeld, maar de inspectie geeft geen samenvattend oordeel.
 • Zonder actueel oordeel
  Zonder actueel oordeel
  Er is recentelijk geen oordeel gegeven over school, maar wel over het schoolbestuur. Bekijk de bestuurspagina van de school voor meer informatie.