Kruidenlaan 1
8082 CA Elburg
www.nuborghcollege.nl
Bestuursnummer
42575

Aantal scholen: 3:

  • - 3 voortgezet onderwijs


De actuele oordelen worden niet meer direct getoond. Als er een oordeel is gegeven, vindt u dit terug in het inspectierapport. Op onze nieuwe Toezichtresultatensite staan alle actuele oordelen wel direct in beeld.

De meest recente rapporten vindt u onder Toezichthistorie.

Rechtmatigheidsonderzoek en sancties

De inspectie controleert of instellingen en besturen zich houden aan de (financiële) voorschriften en brengt daar zonodig rapporten over uit. Deze vindt u onder het kopje ‘Toezichthistorie’. De inspectie heeft de bevoegdheid om een bevoegd gezag een sanctie op te leggen. Hieronder ziet u of wij dit bevoegd gezag een sanctie hebben opgelegd.

Toezichthistorie

Geen resultaten aanwezig

Voortgezet onderwijs

Nuborgh College Lambert Franckens, Elburg 8081 VV

Opleiding Status toezicht Acties
HAVO
VWO

Nuborgh College Veluvine, Nunspeet 8071 AK

Opleiding Status toezicht Acties
VMBO (G) T