Welke opleidingen onderzocht de inspectie?

Op deze pagina toont de inspectie alleen opleidingen die in de afgelopen drie jaar zijn onderzocht.

Voor elke onderzochte opleiding is weergegeven of de conclusie positief was (geen tekortkoming) of dat er een of meer tekortkomingen waren. Als u doorklikt op de naam van de opleiding, krijgt u meer informatie over de resultaten van het onderzoek. Opleidingen die door de instelling zijn gestopt, worden niet getoond.

 1. Positief

  Dit is gebaseerd op onderstaande onderdelen:

  Dit is gebaseerd op onderstaande onderdelen:
  Onderwijsproces
  Onderwijsproces
  Samenhang in het programma, aandacht voor verschillen tussen studenten, bieden van extra zorg, kwaliteit van didactisch handelen, evenwichtige werkdruk student, veilig schoolklimaat, passende materiële voorzieningen, voorlichting en studieloopbaanbegeleiding.

  Niet beoordeeld of niet onderzocht

  Examinering en diplomering
  Examinering en diplomering
  Eisen aan exameninstrumentarium, afname en beoordeling van examens, besluitvorming diplomering en functioneren examencommissie.

  voldoende

  Schoolklimaat
  Schoolklimaat
  De inspectie beoordeelt of opleidingen veiligheid van studenten waarborgt.

  Niet beoordeeld of niet onderzocht

  Onderwijsresultaten
  ???tzk.opleiding.onderwijsresultaten.label???
  De inspectie beoordeelt of opleidingen voldoende leren aan studenten en of voldoende studenten een diploma halen.

  Niet beoordeeld of niet onderzocht

  Kwaliteitszorg en ambitie
  ???tzk.opleiding.kwaliteistszorg.label???
  De inspectie beoordeelt of opleidingen de onderwijskwaliteit voldoende waarborgen.

  voldoende

  Naleving wettelijke vereisten
  Naleving wettelijke vereisten
  De inspectie bepaalt periodiek welke wettelijke vereisten extra aandacht krijgen.

  Niet beoordeeld of niet onderzocht

 2. Positief

  Dit is gebaseerd op onderstaande onderdelen:

  Dit is gebaseerd op onderstaande onderdelen:
  Onderwijsproces
  Onderwijsproces
  Samenhang in het programma, aandacht voor verschillen tussen studenten, bieden van extra zorg, kwaliteit van didactisch handelen, evenwichtige werkdruk student, veilig schoolklimaat, passende materiële voorzieningen, voorlichting en studieloopbaanbegeleiding.

  Niet beoordeeld of niet onderzocht

  Examinering en diplomering
  Examinering en diplomering
  Eisen aan exameninstrumentarium, afname en beoordeling van examens, besluitvorming diplomering en functioneren examencommissie.

  voldoende

  Schoolklimaat
  Schoolklimaat
  De inspectie beoordeelt of opleidingen veiligheid van studenten waarborgt.

  Niet beoordeeld of niet onderzocht

  Onderwijsresultaten
  ???tzk.opleiding.onderwijsresultaten.label???
  De inspectie beoordeelt of opleidingen voldoende leren aan studenten en of voldoende studenten een diploma halen.

  Niet beoordeeld of niet onderzocht

  Kwaliteitszorg en ambitie
  ???tzk.opleiding.kwaliteistszorg.label???
  De inspectie beoordeelt of opleidingen de onderwijskwaliteit voldoende waarborgen.

  voldoende

  Naleving wettelijke vereisten
  Naleving wettelijke vereisten
  De inspectie bepaalt periodiek welke wettelijke vereisten extra aandacht krijgen.

  Niet beoordeeld of niet onderzocht

 3. Positief

  Dit is gebaseerd op onderstaande onderdelen:

  Dit is gebaseerd op onderstaande onderdelen:
  Onderwijsproces
  Onderwijsproces
  Samenhang in het programma, aandacht voor verschillen tussen studenten, bieden van extra zorg, kwaliteit van didactisch handelen, evenwichtige werkdruk student, veilig schoolklimaat, passende materiële voorzieningen, voorlichting en studieloopbaanbegeleiding.

  Niet beoordeeld of niet onderzocht

  Examinering en diplomering
  Examinering en diplomering
  Eisen aan exameninstrumentarium, afname en beoordeling van examens, besluitvorming diplomering en functioneren examencommissie.

  Niet beoordeeld of niet onderzocht

  Schoolklimaat
  Schoolklimaat
  De inspectie beoordeelt of opleidingen veiligheid van studenten waarborgt.

  Niet beoordeeld of niet onderzocht

  Onderwijsresultaten
  ???tzk.opleiding.onderwijsresultaten.label???
  De inspectie beoordeelt of opleidingen voldoende leren aan studenten en of voldoende studenten een diploma halen.

  Niet beoordeeld of niet onderzocht

  Kwaliteitszorg en ambitie
  ???tzk.opleiding.kwaliteistszorg.label???
  De inspectie beoordeelt of opleidingen de onderwijskwaliteit voldoende waarborgen.

  voldoende

  Naleving wettelijke vereisten
  Naleving wettelijke vereisten
  De inspectie bepaalt periodiek welke wettelijke vereisten extra aandacht krijgen.

  Niet beoordeeld of niet onderzocht

 4. Positief

  Dit is gebaseerd op onderstaande onderdelen:

  Dit is gebaseerd op onderstaande onderdelen:
  Onderwijsproces
  Onderwijsproces
  Samenhang in het programma, aandacht voor verschillen tussen studenten, bieden van extra zorg, kwaliteit van didactisch handelen, evenwichtige werkdruk student, veilig schoolklimaat, passende materiële voorzieningen, voorlichting en studieloopbaanbegeleiding.

  Niet beoordeeld of niet onderzocht

  Examinering en diplomering
  Examinering en diplomering
  Eisen aan exameninstrumentarium, afname en beoordeling van examens, besluitvorming diplomering en functioneren examencommissie.

  voldoende

  Schoolklimaat
  Schoolklimaat
  De inspectie beoordeelt of opleidingen veiligheid van studenten waarborgt.

  Niet beoordeeld of niet onderzocht

  Onderwijsresultaten
  ???tzk.opleiding.onderwijsresultaten.label???
  De inspectie beoordeelt of opleidingen voldoende leren aan studenten en of voldoende studenten een diploma halen.

  Niet beoordeeld of niet onderzocht

  Kwaliteitszorg en ambitie
  ???tzk.opleiding.kwaliteistszorg.label???
  De inspectie beoordeelt of opleidingen de onderwijskwaliteit voldoende waarborgen.

  voldoende

  Naleving wettelijke vereisten
  Naleving wettelijke vereisten
  De inspectie bepaalt periodiek welke wettelijke vereisten extra aandacht krijgen.

  Niet beoordeeld of niet onderzocht

 5. Positief

  Dit is gebaseerd op onderstaande onderdelen:

  Dit is gebaseerd op onderstaande onderdelen:
  Onderwijsproces
  Onderwijsproces
  Samenhang in het programma, aandacht voor verschillen tussen studenten, bieden van extra zorg, kwaliteit van didactisch handelen, evenwichtige werkdruk student, veilig schoolklimaat, passende materiële voorzieningen, voorlichting en studieloopbaanbegeleiding.

  Niet beoordeeld of niet onderzocht

  Examinering en diplomering
  Examinering en diplomering
  Eisen aan exameninstrumentarium, afname en beoordeling van examens, besluitvorming diplomering en functioneren examencommissie.

  Niet beoordeeld of niet onderzocht

  Opbrengsten
  Opbrengsten
  De slaagkans bij een opleiding. De verhouding tussen gediplomeerde uitstroom en de totale uitstroom van studenten uit de instelling.

  Niet beoordeeld of niet onderzocht

  Kwaliteitsborging
  Kwaliteitsborging
  De wijze waarop de opleiding kwaliteitszorg systematisch organiseert en uitvoert met het oog op voortdurende verbetering van de onderwijskwaliteit. Het gaat daarbij vooral om de werking van het systeem.

  Niet beoordeeld of niet onderzocht

  Naleving wettelijke vereisten
  Naleving wettelijke vereisten
  De inspectie bepaalt periodiek welke wettelijke vereisten extra aandacht krijgen.

  voldoet

 6. Positief

  Dit is gebaseerd op onderstaande onderdelen:

  Dit is gebaseerd op onderstaande onderdelen:
  Onderwijsproces
  Onderwijsproces
  Samenhang in het programma, aandacht voor verschillen tussen studenten, bieden van extra zorg, kwaliteit van didactisch handelen, evenwichtige werkdruk student, veilig schoolklimaat, passende materiële voorzieningen, voorlichting en studieloopbaanbegeleiding.

  Niet beoordeeld of niet onderzocht

  Examinering en diplomering
  Examinering en diplomering
  Eisen aan exameninstrumentarium, afname en beoordeling van examens, besluitvorming diplomering en functioneren examencommissie.

  voldoende

  Schoolklimaat
  Schoolklimaat
  De inspectie beoordeelt of opleidingen veiligheid van studenten waarborgt.

  Niet beoordeeld of niet onderzocht

  Onderwijsresultaten
  ???tzk.opleiding.onderwijsresultaten.label???
  De inspectie beoordeelt of opleidingen voldoende leren aan studenten en of voldoende studenten een diploma halen.

  Niet beoordeeld of niet onderzocht

  Kwaliteitszorg en ambitie
  ???tzk.opleiding.kwaliteistszorg.label???
  De inspectie beoordeelt of opleidingen de onderwijskwaliteit voldoende waarborgen.

  voldoende

  Naleving wettelijke vereisten
  Naleving wettelijke vereisten
  De inspectie bepaalt periodiek welke wettelijke vereisten extra aandacht krijgen.

  Niet beoordeeld of niet onderzocht

 7. Positief

  Dit is gebaseerd op onderstaande onderdelen:

  Dit is gebaseerd op onderstaande onderdelen:
  Onderwijsproces
  Onderwijsproces
  Samenhang in het programma, aandacht voor verschillen tussen studenten, bieden van extra zorg, kwaliteit van didactisch handelen, evenwichtige werkdruk student, veilig schoolklimaat, passende materiële voorzieningen, voorlichting en studieloopbaanbegeleiding.

  voldoende

  Examinering en diplomering
  Examinering en diplomering
  Eisen aan exameninstrumentarium, afname en beoordeling van examens, besluitvorming diplomering en functioneren examencommissie.

  voldoende

  Schoolklimaat
  Schoolklimaat
  De inspectie beoordeelt of opleidingen veiligheid van studenten waarborgt.

  Niet beoordeeld of niet onderzocht

  Onderwijsresultaten
  ???tzk.opleiding.onderwijsresultaten.label???
  De inspectie beoordeelt of opleidingen voldoende leren aan studenten en of voldoende studenten een diploma halen.

  Niet beoordeeld of niet onderzocht

  Kwaliteitszorg en ambitie
  ???tzk.opleiding.kwaliteistszorg.label???
  De inspectie beoordeelt of opleidingen de onderwijskwaliteit voldoende waarborgen.

  voldoende

  Naleving wettelijke vereisten
  Naleving wettelijke vereisten
  De inspectie bepaalt periodiek welke wettelijke vereisten extra aandacht krijgen.

  Niet beoordeeld of niet onderzocht