Reehorsterweg 80
6717 LG Ede Gld
www.a12.nl
T: 0318455500
Bekostiging
Bekostiging
Rijksbekostigd geldt voor scholen en instellingen die door het Rijk bekostigd worden. Niet-rijksbekostigd zijn particuliere scholen en instellingen.
Rijksbekostigd

Onderzoek bij het bestuur

Op deze pagina vindt u het oordeel van de inspectie over dit bestuur. Het rapport vindt u op de bestuurspagina.

Kwaliteitszorg en ambitie

Voldoende
Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg
Het bestuur neemt maatregelen om zorg te dragen voor de kwaliteit en verbetert op basis daarvan het onderwijs.

Voldoende

Kwaliteitscultuur
Kwaliteitscultuur
Het bestuur richt zich op kwaliteitsverbetering en handelt transparant en integer.

Voldoende

Verantwoording en dialoog
Verantwoording en dialoog
Het bestuur legt intern en extern toegankelijk en betrouwbaar verantwoording af over doelen en resultaten en gaat het gesprek erover aan.

Geen oordeel

Financieel beheer

Geen oordeel
Continuïteit
Continuïteit
Het bestuur is financieel gezond en kan op korte en langere termijn voldoen aan haar financiële verplichtingen.

Geen oordeel

Doelmatigheid
Doelmatigheid
Het bestuur maakt efficiënt en effectief gebruik van het overheidsgeld dat het krijgt om onderwijs te geven.

Geen oordeel

Rechtmatigheid
Rechtmatigheid
Het bestuur krijgt en besteedt overheidsgeld volgens de wettelijke regels.

Geen oordeel
Aantal opleidingen met een oordeel in de afgelopen 3 jaar
De inspectie onderzoekt bij middelgrote en grote instellingen niet alle opleidingen. De selectie van de opleidingen vindt plaats op basis van een steekproef of verondersteld risico. Hieronder staan de onderzochte opleidingen met een oordeel op kwaliteitsgebieden en/of deugdelijkheidseisen.

Totaal aantal beoordeelde opleidingen bij deze instelling:
6 opleidingen totaal
Opleidingen met positief eindoordeel inspectie
6 opleidingen positief
Opleidingen met tekortkoming volgens inspectie
0 opleidingen met tekortkoming

Meer informatie

De onderstaande websites geven meer informatie over de tevredenheid van studenten, de studentenpopulatie, het aangeboden onderwijs, de financiën van de instelling en de onderwijsresultaten. Deze websites zijn geen eigendom van de Inspectie en derhalve is de Inspectie niet aansprakelijk voor de inhoud hiervan.

Tevredenheid studenten Deze link opent in zelfde venster JOB-monitor
Meer informatie over het MBO Deze link opent in zelfde venster MBO Transparant
Vergelijken met andere scholen Deze link opent in zelfde venster MBO Scanner