Resultaat onderzoek door inspectie

Positief

Hieronder staat per onderzocht kwaliteitsgebied wat het inspectieoordeel is.
Voor meer informatie: zie rapport.

Dit is gebaseerd op onderstaande onderdelen:

Dit is gebaseerd op onderstaande onderdelen:
Onderwijsproces
Onderwijsproces
Samenhang in het programma, aandacht voor verschillen tussen studenten, bieden van extra zorg, kwaliteit van didactisch handelen, evenwichtige werkdruk student, veilig schoolklimaat, passende materiƫle voorzieningen, voorlichting en studieloopbaanbegeleiding.

voldoende

Examinering en diplomering
Examinering en diplomering
Eisen aan exameninstrumentarium, afname en beoordeling van examens, besluitvorming diplomering en functioneren examencommissie.

Niet beoordeeld of niet onderzocht

Opbrengsten
Opbrengsten
De slaagkans bij een opleiding. De verhouding tussen gediplomeerde uitstroom en de totale uitstroom van studenten uit de instelling.

Niet beoordeeld of niet onderzocht

Kwaliteitsborging
Kwaliteitsborging
De wijze waarop de opleiding kwaliteitszorg systematisch organiseert en uitvoert met het oog op voortdurende verbetering van de onderwijskwaliteit. Het gaat daarbij vooral om de werking van het systeem.

voldoende

Naleving wettelijke vereisten
Naleving wettelijke vereisten
De inspectie bepaalt periodiek welke wettelijke vereisten extra aandacht krijgen.

voldoet

Rapporten