Theerestraat 42
5271 GD Sint-Michielsgestel
www.rafael.kentalis.nl
T: 0735588243

Deze vestiging is onderdeel van een school met 39 vestigingen

Onderwijssoort
Onderwijssoort Status toezicht
SO Basistoezicht
VSO Basistoezicht
Predicaat Excellente School
Predicaat Excellente School
Deze school heeft het predicaat Excellente School ontvangen.

Speciaal onderwijs

Basistoezicht

De kwaliteit van het onderwijs van vestiging Kentalis Rafaël in Sint-Michielsgestel, afdeling SO, is voldoende.
Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Toezichthistorie