Willem Bontekoestraat 32
1212 CB Hilversum
www.auris.nl/Home/Aurisonderwijs/Scholen/detaalkring/home/hilversum
T: 0182591000

Deze vestiging is onderdeel van een school met 22 vestigingen

Onderwijssoort
Onderwijssoort Status toezicht
SO Basistoezicht

Speciaal onderwijs

Basistoezicht

De kwaliteit van het onderwijs van vestiging Auris De Taalkring in Hilversum, afdeling SO, is voldoende.
Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Toezichthistorie