Obrechtstraat 2-4
2324 VN Leiden
www.deweerklank.nl
T: 0715765149

Deze vestiging is onderdeel van een school met 22 vestigingen

Onderwijssoort
Onderwijssoort Status toezicht
SO Basistoezicht
VSO Goed

Speciaal onderwijs

Basistoezicht

De kwaliteit van het onderwijs van vestiging Auris De Weerklank in Leiden, afdeling SO, is voldoende.
Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Toezichthistorie