Ruychrocklaan 340
2597 EE 's-Gravenhage
www.nldata.nl/bernardusschool
T: 0703241556

Deze vestiging is onderdeel van een school met 2 vestigingen

Onderwijssoort
Onderwijssoort Status toezicht
SO Basistoezicht

Speciaal onderwijs

Basistoezicht

De kwaliteit van het onderwijs van vestiging Bernardusschool in 's-Gravenhage, afdeling SO, is voldoende.
Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Toezichthistorie