Berkveld 19
5709 AE Helmond
www.antoonvandijkschool.nl
T: 0492516335
Onderwijssoort
Onderwijssoort Status toezicht
SO Geen oordeel
VSO Geen oordeel

Speciaal onderwijs

Geen oordeel

Op dit moment beschikt de inspectie nog niet over gegevens over de kwaliteit van het onderwijs die zij openbaar kan maken.
Dit komt bijvoorbeeld omdat het een nieuw opgerichte school betreft of een school die net is gefuseerd. Zodra wij gegevens beschikbaar hebben, maken wij die hier openbaar. Bij vragen kunt u contact opnemen met het Loket Onderwijsinspectie.

Toezichthistorie