Hooglandseweg-Noord 140
3813 VE Amersfoort
www.profgroenschool.nl
T: 0334794488

Deze vestiging is onderdeel van een school met 22 vestigingen

Onderwijssoort
Onderwijssoort Status toezicht
SO Basistoezicht
Predicaat Excellente School
Predicaat Excellente School
Deze school heeft het predicaat Excellente School ontvangen.

Speciaal onderwijs

Basistoezicht

De kwaliteit van het onderwijs van vestiging Auris Prof. Groenschool in Amersfoort, afdeling SO, is voldoende.
Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Toezichthistorie