Groenewold 188
7414 CK Deventer
Linde-deventer.nl
T: 0263537480
Onderwijssoort
Onderwijssoort Status toezicht
SO Basistoezicht
VSO Goed

Speciaal onderwijs

Basistoezicht

De kwaliteit van het onderwijs van vestiging De Linde in Deventer, afdeling SO, is voldoende.
Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Toezichthistorie