Lathmerweg 4
7384 AN Wilp Gld
www.danieldebrouwerschool.nl
T: 0571261411
Onderwijssoort
Onderwijssoort Status toezicht
SO Basistoezicht
VSO Basistoezicht
Predicaat Excellente School
Predicaat Excellente School
Deze school heeft het predicaat Excellente School ontvangen.

Speciaal onderwijs

Basistoezicht

De kwaliteit van het onderwijs van vestiging Daniël de Brouwerschool in Wilp Gld, afdeling SO, is voldoende.
Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Toezichthistorie