Nieuwe Ommoordseweg 30
3068 BT Rotterdam
www.depiloot.nl
T: 0104205314

Deze vestiging is onderdeel van een school met 4 vestigingen

Onderwijssoort
Onderwijssoort Status toezicht
SO Basistoezicht

Speciaal onderwijs

Basistoezicht

De kwaliteit van het onderwijs van vestiging De Piloot in Rotterdam, afdeling SO, is voldoende.
Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Toezichthistorie