Maatmanweg 17-19
7522 AN Enschede
www.kentalis.nl
T: 0534801770

Deze vestiging is onderdeel van een school met 38 vestigingen

Onderwijssoort
Onderwijssoort Status toezicht
VSO Goed

Voortgezet speciaal onderwijs

Goed

De kwaliteit van het onderwijs van vestiging Kentalis Maatman College in Enschede, afdeling VSO, is goed
Deze school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen. Daarnaast stelt en behaalt de school eigen kwaliteitsdoelen op overtuigende wijze.


Schoolbestuur verantwoordelijk voor kwaliteit

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze school. De inspectie beoordeelt ieder schoolbestuur ten minste eens per vier jaar. Het oordeel van de inspectie over dit bestuur vindt u op de bestuurspagina Stichting Kentalis Onderwijs.

Toezichthistorie