Obrechtstraat 2-4
2324 VN Leiden
T: 0715761990

Deze vestiging is onderdeel van een school met 22 vestigingen

Onderwijssoort
Onderwijssoort Status toezicht
SO Zonder actueel oordeel
VSO Goed

Voortgezet speciaal onderwijs

Goed

De kwaliteit van het onderwijs van vestiging Auris De Weerklank in Leiden, afdeling VSO, is goed
Deze school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen. Daarnaast stelt en behaalt de school eigen kwaliteitsdoelen op overtuigende wijze.


Schoolbestuur verantwoordelijk voor kwaliteit

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze school. De inspectie beoordeelt ieder schoolbestuur ten minste eens per vier jaar. Het oordeel van de inspectie over dit bestuur vindt u op de bestuurspagina Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep.

Toezichthistorie