Obrechtstraat 2-4
2324 VN Leiden
www.deweerklank.nl
T: 0715765149

Deze vestiging is onderdeel van een school met 22 vestigingen

Onderwijssoort
Onderwijssoort Status toezicht
SO Basistoezicht
VSO Goed

Voortgezet speciaal onderwijs

Goed

De kwaliteit van het onderwijs van vestiging Auris De Weerklank in Leiden, afdeling VSO, is goed
Deze school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen. Daarnaast stelt en behaalt de school eigen kwaliteitsdoelen op overtuigende wijze.

Toezichthistorie