Mettrayweg 53
7211 LC Eefde
www.intermetzo.nl
T: 0885477000

Deze vestiging is onderdeel van een school met 5 vestigingen

Onderwijssoort
Onderwijssoort Status toezicht
VSO Zeer zwak

Voortgezet speciaal onderwijs

Zeer zwak

De kwaliteit van het onderwijs op vestiging Intermetzo, locatie Eefde (inclusief JeugdzorgPlus) Eefde, afdeling VSO vertoont ernstige tekortkomingen.
Dit blijkt uit een onderzoek dat wij hier uitgevoerd hebben. Omdat de basiskwaliteit zeer zwak is, intensiveren wij het toezicht.

Toezichthistorie