Dokter Hengeveldweg 9
8025 AK Zwolle
www.ambelt.nl
T: 0384542223

Deze vestiging is onderdeel van een school met 6 vestigingen

Onderwijssoort
Onderwijssoort Status toezicht
VSO Basistoezicht

Voortgezet speciaal onderwijs

Basistoezicht

De kwaliteit van het onderwijs van vestiging De Ambelt Zwolle, Oosterenk in Zwolle, afdeling VSO, is voldoende.
Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Toezichthistorie