Van Nijenrodeweg 648
1082 HZ Amsterdam

Deze vestiging is onderdeel van een school met 3 vestigingen

Onderwijssoort
Onderwijssoort Status toezicht
VSO Basistoezicht
Predicaat Excellente School
Predicaat Excellente School
Deze school heeft het predicaat Excellente School ontvangen.

Voortgezet speciaal onderwijs

Basistoezicht

De kwaliteit van het onderwijs van vestiging Alphons Laudyschool in Amsterdam, afdeling VSO, is voldoende.
Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Toezichthistorie