Berkveld 19
5709 AE Helmond
www.antoonvandijkschool.nl
T: 0492516335
Onderwijssoort
Onderwijssoort Status toezicht
SO Voldoende
VSO Basistoezicht

Voortgezet speciaal onderwijs

Basistoezicht

De kwaliteit van het onderwijs van vestiging Antoon van Dijkschool in Helmond, afdeling VSO, is voldoende.
Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Toezichthistorie