Colijnstraat 4
7942 BH Meppel
www.mackayschool.nl
T: 0522251982
Onderwijssoort
Onderwijssoort Status toezicht
SO Zonder actueel oordeel
VSO Zonder actueel oordeel

Voortgezet speciaal onderwijs

Zonder actueel oordeel

Er is recentelijk geen oordeel gegeven.
Dit komt voor als de school, vestiging of afdeling niet is meegenomen in het meest recente onderzoek naar het schoolbestuur. Niet alle scholen onder een schoolbestuur worden uitgebreid onderzocht. Het ontbreken van een recent oordeel kan ook komen doordat de school, vestiging of afdeling slechts op een beperkt aantal onderdelen is onderzocht. Het is dan niet mogelijk om een oordeel over de kwaliteit te vormen.


Schoolbestuur verantwoordelijk voor kwaliteit

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze school. De inspectie beoordeelt ieder schoolbestuur ten minste eens per vier jaar. Het oordeel van de inspectie over dit bestuur vindt u op de bestuurspagina Stichting Promes.

Toezichthistorie