Professor Bronkhorstlaan 22
3723 MB Bilthoven
www.bergenbosch-school.nl
T: 0302287620

Deze vestiging is onderdeel van een school met 2 vestigingen

Onderwijssoort
Onderwijssoort Status toezicht
SO Zonder actueel oordeel
VSO Voldoende

Voortgezet speciaal onderwijs

Voldoende

De kwaliteit van het onderwijs van vestiging Berg en Bosch School, locatie Bilthoven in Bilthoven, afdeling VSO, is voldoende.
Deze school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen.


Schoolbestuur verantwoordelijk voor kwaliteit

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze school. De inspectie beoordeelt ieder schoolbestuur ten minste eens per vier jaar. Het oordeel van de inspectie over dit bestuur vindt u op de bestuurspagina Stichting Speciaal Onderwijs Midden Nederland.

Toezichthistorie