Meester de Jonghlaan 4A
5753 RR Deurne
T: 0493322906

Deze vestiging is onderdeel van een school met 6 vestigingen

Onderwijssoort
Onderwijssoort Status toezicht
VSO Basistoezicht
Predicaat Excellente School
Predicaat Excellente School
Deze school heeft het predicaat Excellente School ontvangen.

Voortgezet speciaal onderwijs

Basistoezicht

De kwaliteit van het onderwijs van vestiging De Korenaer, locatie Deurne (inclusief JeugdzorgPlus) in Deurne, afdeling VSO, is voldoende.
Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Toezichthistorie