Splithofstraat 1
7415 CD Deventer
www.intermetzo.nl
T: 0885478025

Deze vestiging is onderdeel van een school met 5 vestigingen

Onderwijssoort
Onderwijssoort Status toezicht
VSO Basistoezicht

Voortgezet speciaal onderwijs

Basistoezicht

De kwaliteit van het onderwijs van vestiging Intermetzo, locatie Deventer in Deventer, afdeling VSO, is voldoende.
Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Toezichthistorie