Brasserskade 4
2631 NC Nootdorp
www.lucasonderwijs.nl/kraaienest
T: 0153109967
Onderwijssoort
Onderwijssoort Status toezicht
SO Geen oordeel
VSO Geen oordeel

Voortgezet speciaal onderwijs

Geen oordeel

Op dit moment beschikt de inspectie nog niet over gegevens over de kwaliteit van het onderwijs die zij openbaar kan maken.
Dit komt bijvoorbeeld omdat het een nieuw opgerichte school betreft of een school die net is gefuseerd. Zodra wij gegevens beschikbaar hebben, maken wij die hier openbaar. Bij vragen kunt u contact opnemen met het Loket Onderwijsinspectie.

Toezichthistorie