Herfterlaan 39
8026 RC Zwolle
www.ambelt.nl
T: 0384542223

Deze vestiging is onderdeel van een school met 6 vestigingen

Onderwijssoort
Onderwijssoort Status toezicht
SO Basistoezicht
VSO Basistoezicht

Voortgezet speciaal onderwijs

Basistoezicht

De kwaliteit van het onderwijs van vestiging De Ambelt Zwolle, Herfterlaan in Zwolle, afdeling VSO, is voldoende.
Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Toezichthistorie