Meezenbroekerweg 5
6412 VK Heerlen
www.so-zonnewijzer.nl
T: 0455725519
Onderwijssoort
Onderwijssoort Status toezicht
SO Basistoezicht
VSO Basistoezicht

Voortgezet speciaal onderwijs

Basistoezicht

De kwaliteit van het onderwijs van vestiging De Pyler in Heerlen, afdeling VSO, is voldoende.
Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Toezichthistorie