Houtlaan 4
6525 XZ Nijmegen
www.ru.nl
T: 0243612233
Bekostiging
Rijksbekostigd geldt voor scholen en instellingen die door het Rijk bekostigd worden. Niet-rijksbekostigd zijn particuliere scholen en instellingen.
Rijksbekostigd
Brin-nummer
Registratienummer van de instelling
21PM

Hoger onderwijs

De inspectie geeft in het hoger onderwijs geen oordelen over de kwaliteit van opleidingen of instellingen. Wel ziet zij toe op de naleving van wettelijke voorschriften en op de kwaliteit van het stelsel van hoger onderwijs als geheel. Ook kan zij incidenteel onderzoek instellen bij klachten of signalen.

Hierdoor zijn niet over alle instellingen inspectierapporten opgesteld. Indien over deze instelling inspectierapporten zijn verschenen vindt u deze hier onder.

Rapporten over de kwaliteit van opleidingen in het hoger onderwijs, dan wel over de kwaliteitszorg van instellingen, kunt u vinden op de website van de NVAO: www.nvao.net

Publicaties

Geen resultaten aanwezig